Temel Finansal Göstergeler & Rasyolar

TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Net Satışlar 173 265 261 223 165 135
Brüt Kar 107 134 72 24 31 1
Net Kar 101 107 69 20 29 -21
FAVÖK 112 165 147 118 106 55
 

Özet Bilanço (Milyon TL)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Toplam Aktifler 484 503 584 553 530 507
Özkaynaklar 443 450 520 499 437 445
Toplam Borçlar 41 53 64 54 93 63

 

TEMEL RASYOLAR

Kar Marjları 2012 2013 2014  

2015

 

2016
Brüt Kar Marjı 51% 28% 11% 19% 1%
FAVÖK Marjı 62% 57% 54% 64% 41%
Net Kar Marjı 40% 27% 9% 18%
 

Likidite Oranları

 

2012 2013 2014  

2015

 

2016
Cari Oran 9,20 7,43 8,22 3,42 3,63
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar %10 %11 %12 %18 %12