Kısaca Park Elektrik


Grup İçindeki Yeri

Park Elektrik A.Ş. bir Ciner Grubu şirketidir. Ciner Grubu, yatırımları madencilikten enerjiye, turizmden medyaya uzanan Türkiye’nin en büyük gruplarından biridir. Park Elektrik’in halka açık paylarının dışındaki payların büyük bölümü grup içi gerçek ve tüzel kişilere aittir.

Borsa İstanbul’daki Yeri

Park Elektrik, grubun halka açık tek şirketidir. %32’lik halka açıklık oranıyla Borsa İstanbul’da halka açıklık oranı en yüksek şirketlerden biridir.

Faaliyet Alanı

Şirket halen Siirt/Madenköy’de bakır madeni işletmektedir. Madenin kaynakları son JORC uyumlu tüvenan rezerv raporuna göre 36 milyon tonu kanıtlanmış (measured) olmak üzere yaklaşık olarak 41.5 Milyon ton (measured+indicated+inferred) belirlenmiştir. Şirket konsantre bakır üreterek ihraç etmektedir. Konsantre tesisinin yıllık kapasitesi 1.800.000 ton tüvenandır. Üretimin tamamı ihraç edilmektedir.