Tarihçe

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 18 Mart 1994 tarihinde tekstil sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 2000 yılında gerçekleştirdiği Ana Sözleşme değişikliğiyle ticaret ünvanını ve faaliyet alanını madencilik ve enerji sektörlerine giriş için hazır hale getiren Şirket, o tarihten bu yana madencilik alanında faaliyet göstermektedir. 2006 yılına kadar devam eden geçiş sürecinde kömür yıkama ve çıkarma alanında faaliyet gösteren Şirket, 2006 yılında Siirt’teki bakır madeninde konsantre bakır üretimine başlamıştır. Şirket, Siirt Madenköy’deki bakır madeninde tüvenan üretimi yapmakta, üretilen tüvenan konsantrasyon merkezinde konsantre bakır haline getirilmekte ve tamamı yurtdışına ihraç edilmektedir.

Park Elektrik, Nisan 2009 tarihinde BİST’de işlem görmekte olan grup şirketlerinden, Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesinin ardından aktifleri arasına katılan asfaltit madeninde 2009-2013 yılları arasında asfaltit üretimi gerçekleştirmiştir. Asfaltit operasyonları 2014 yılında Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredilmiştir.

Asfaltit devrinin ardından bakır, Mart 2014 tarihi itibariyle Şirket’in tek ürünü ve tek üretim alanı halini almıştır.