Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Park Elektrik) için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,03 olarak güncellenmiştir. SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan yeni metodolojisini kullanmıştır.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda Haziran 2014 tarihinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.

Bu not revizyonundaki temel faktörler aşağıda açıklanmıştır:

Kurumsal internet sitesindeki bilgiler hem Türkçe hem İngilizce olarak güncellendi.

Yıllık faaliyet raporu içeriği zenginleştirildi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde sıralanan kriterlere büyük ölçüde uyum sağlandı.

Revize edilen ana bölüm notları şöyledir:

 

Ana Başlıklar Ağırlık Not
Pay Sahipleri %25 87,90
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 95,24
Menfaat Sahipleri %15 87,81
Yönetim Kurulu %35 89,51
Toplam 90,29

 

Saha Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu