Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Park Elektrik) için SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme neticesinde Park Elektrik’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 7 Haziran 2019 tarihinde 9,02 olarak güncellenmiştir. SAHA, bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan metodolojisini kullanmıştır.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda Haziran 2016 tarihinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.

Ayrıca, Park Elektrik, SAHA’nın 7 Ağustos 2015 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’ine (DKYE) göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA’nın yayımladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nin detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir.

Ana başlıklar itibariyle Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.

Ana Başlıklar Ağırlık Not
Pay Sahipleri 25% 89,04
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25% 97,90
Menfaat Sahipleri 15% 82,46
Yönetim Kurulu 35% 88,84
Toplam 90,20

 

Park Elektrik 7 Haziran 2019 Tarihli Dönem Revizyonu
Park Elektrik 5 Haziran 2018 Tarihli Derecelendirme Raporu