İçerden Öğrenenler Listesi

Aşağıda yer alan listede içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yer almaktadır.

Gürsel USTA,
YK Başkanı

Ali Coşkun DUYAK,
YK Başkan Vekili

Erdal YAVUZ,
YK Üyesi

Süleyman UYAN,
YK Üyesi

Galip ÇELİK,
YK Üyesi

Güven ÖNAL,
YK Üyesi

Orhan YÜKSEL,
YK Üyesi

Cevdet ÖZÇEVİK,
YK Üyesi

Salih Selim ŞENKAL,
YK Üyesi

Tacigül ERDEM,
Mali İşler Direktörü

Murat ÇOLAK,
Muhasebe Şefi

Yeşim BİLGİNTURAN,
Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Tuğçe KARADAĞ,
Yönetim Kurulu Sekretaryası

Cumhur KARATEPE,
İç Denetim Birimi Müdürü

Murat SANCAR,
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Cansu MÜFTÜOĞLU,
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Çağlar SÜRÜCÜ,
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.