Yönetim Kurulu

Gürsel Usta Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Yavuz Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Selim Şenkal Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Özçevik Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sıraç Aslan Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Yavuz Yönetim Kurulu Üyesi
Güven Önal Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Galip Taşdemir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

GÜRSEL USTA

Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu’na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılmıştır. 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul’da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Erdal Yavuz

Ciner Grubu Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Erdal Yavuz, 2010-2017 Haziran döneminde Türk Hava Yolları İştirakler Başkanlığı pozisyonunda çalışmıştır. THY Grubu şirketlerinden TGS ve SunExpress’in Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Amerikan İş Konseyinde de THY’yi temsil etmiş olan Yavuz, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2001 yılında İngiltere Cass Business School’dan MBA derecesini almıştır. Kariyerine TSKB’de başlayan Yavuz hazine yönetimi, kurumsal finansman, proje finansmanı ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir. Erdal Yavuz, 2001 yılında Standard & Poors Londra ofisinde, 2004-2006 yılları arasında Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.’de, 2006-2010 yılları arasında Vodafone Grubu’nda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul’da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Salih Selim Şenkal

Maden yüksek mühendisi olan Salih Selim Şenkal, lisans derecesini 1980 yılında Zonguldak DMMA Maden Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra lisansüstü ve doktora derecelerini Dokuz Eylül ve Osman Gazi üniversitelerinde tamamladı. 1981-1998 yılları arasında TKİ-GLİ Tunçbilek yeraltı işletmesinde görev alan Şenkal, 1996-1998 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılından bu yana Ciner Grubu madencilik şirketlerinde işletme müdürlüğü, proje koordinatörlüğü, maden koordinatörlüğü, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

Orhan Yüksel

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Orhan Yüksel, 1978 yılından itibaren özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. 1994 yılından bu yana ise Ciner Grubu’nda Mali İşler yöneticiliği yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

Cevdet Özçevik

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Özçevik, T.K.İ. Kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 1999 yılında Ciner Grubu’na katılmıştır. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

Mehmet Sıraç Aslan

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Mehmet Sıraç Aslan,  1971 yılında Diyarbakır hakim adayı olarak yargı mesleğine başlamıştır. Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi görevlerinin ardından 1990 yılında Yargıtay üyesi olarak Yargıtay’a atanmıştır. 10 yıl Yüksek Mahkeme Üyesi olarak çalışan Mehmet Sıraç Aslan, 1994 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Asıl Üyeliği’ne seçilmiş, 1998 yılında ise HSYK Başkan Vekilliğine atanmıştır. 1995-2003 yılları arasında Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 1995-1997 yıllarında ise Polis Akademisinde iki yıl süre ile Ceza Hukuku Öğretim Üyeliği yapmıştır. Mehmet Sıraç Aslan, 2000 yılında Yargıtay Üyeliği’nden emekliye ayrılmış, 2003-2009 yılları arasında ise Rekabet Kurulu üyeliği yapmıştır.

Engin Yavuz

2018 yılından itibaren Ciner Grubu Sermaye Piyasaları Direktörü olarak görev yapmakta olan Engin Yavuz, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitenin İktisat Politikası Yan Dal Programını tamamlamıştır. 2006-2010 yılları arasında Deloitte, Drt Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması bünyesinde bağımsız denetçi olarak çalışmıştır. 2010 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmış ve akabinde 2014 yılında KGK tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Kariyerine kamu sektöründe devam eden Engin YAVUZ, 2011-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman olarak sermaye piyasası araçlarının ihraç başvurularının değerlendirilmesinde, ilk halka arzlarda, halka açık ortaklıkların sermaye piyasası işlemlerinin incelenmesinde ve sermaye piyasası mevzuatının Avrupa Birliği müktesabatı çerçevesinde yenilenmesi çalışmalarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir.

Güven Önal, Bağımsız Aday

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni 1963 yılında bitiren Ünal, 1970 yılında doktor ünvanını kazandı. 1979-1981 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. 1981’de Profesör oldu. Türkçe ve yabancı dillerde 27 kitap ve 450’nin üzerinde bilimsel makaleye imza attı. Halen çok sayıda sivil toplum örgütünde yönetici veya üye sıfatını taşımaktadır. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

GALİP TAŞDEMİR, Bağımsız Aday

1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Galip Taşdemir, 1976 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980 yılında Hesap Uzmanlığına, 1987 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. Taşdemir, 1987-1995 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından 1995-1998 yılları arasında Köln Başkonsolosluğu Maliye Ataşeliği görevini yürütmüştür. 2000 yılında Muhasebat Genel Müdürü olan Galip Taşdemir, 2004 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Berlin Başkonsolosluğu Maliye Ataşesi olmuştur. Taşdemir, 2007-2008 yıllarında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve bu görevinden emekli olmuştur. Galip Taşdemir, 2009 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Taşdemir ayrıca 2012-2017 yılları arasında Ankara Adliyesi’nde Ticaret, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, İş ve Ceza Mahkemeleri’nde bilirkişilik yapmıştır.