Yönetim Kurulu

Nalan Erkarakaş Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Coşkun Duyak Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman Uyan Yönetim Kurulu Üyesi
Güven Önal Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Selim Şenkal  Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Özçevik Yönetim Kurulu Üyesi
Galip Çelik Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan Pençe Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu

Nalan Erkarakaş

İş yaşamına 1983 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman olarak başlayan Erkarakaş, 1991- 2001 yılları arasında çeşitli banka ve aracı kurumlarda üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu üyelikleri yaptıktan sonra, 2002 yılında başladığı Park Holding A.Ş. Sermaye Piyasaları Grup Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. Nalan Erkarakaş, 1997 yılında Genç Yönetici İşadamları Derneği tarafından Yılın Yöneticisi Ödülü’ne layık görülmüştür. Erkarakaş, 2000 yılında ise Dünya Gazetesi tarafından verilen Yılın Başarılı İş Kadını ödülünü almıştır. Sermaye piyasaları ve finans alanında çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Erkarakaş halen Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER)’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Ali Coşkun Duyak

İş yaşamına 1988 yılında PARSAN A.Ş.’de Mühendislik Departmanı’nda başlayan Duyak, 1993-1997 yılları arasında YAZEKS A.Ş.’de Proje Koordinatörü olarak çalışmış, aynı zamanda o tarihten bu yana Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerini sürdürmüştür. Coşkun Duyak, halen Park Holding Enerji ve Maden Grubu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Süleyman Uyan

İş yaşamına yatırım bankacılığı alanında başlayan Uyan, 1996 yılından bu yana Kentbank Yatırım Bankacılığı Koordinatörlüğü, Kent Yatırım Genel Müdür Yardımcılığı, Kent Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyeliği, Riva Menkul Değerler Genel Müdür ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Süleyman Uyan, 2004 yılından bu yana Park Elektrik Yönetim Kurulu üyesidir. Uyan, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesidir. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Orhan Yüksel

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Orhan Yüksel, 1978 yılından itibaren özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. 1994 yılından bu yana ise Ciner Grubu’nda Mali İşler yöneticiliği yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Doğan Pençe

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Pençe, 1991-1995 Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı, 1996-2005 İstanbul’da Şube Müdürü ve Bölge Krediler Müdürlüğü, 2005-2006 Ticari Krediler Başkanlığı, 2006 Genel Müdür Yardımcılığı, Vakıf Leasing A.Ş. ve Vakıf Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Vakıfbank International A.G. Viena/Austria Bankası’nda Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup, halen Park Holding A.Ş.’de Finans Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Cevdet Özçevik

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Özçevik, T.K.İ. Kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 1999 yılında Ciner Grubu’na katılmıştır. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Güven Önal

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni 1963 yılında bitiren Ünal, 1970 yılında doktor ünvanını kazandı. 1979-1981 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. 1981’de Profesör oldu. Türkçe ve yabancı dillerde 27 kitap ve 450’nin üzerinde bilimsel makaleye imza attı. Halen çok sayıda sivil toplum örgütünde yönetici veya üye sıfatını taşımaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Galip Çelik

1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitiren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Galip Çelik, iş yaşamına 1977 yılında Maliye Bakanlığı’nda hesap uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Galip Çelik, 1977-1996 yılları arasında Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak Maliye Bakanlığı’ndaki görevine devam etmiştir. 1982 yılında Tasfiye Kurulu Üyeliği yapan Çelik, 1984 yılına kadar bu görevine devam etmiş, sonrasında 1987-1990 yılları arasında Ankara Defterdar Yardımcısı ve Defterdar Vekili olarak görev almıştır. 1990-1994 yılları arasında Emekli Sandığı Genel Müdür Yardımcılığı yapan Galip Çelik, aynı zamanda 1987-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 1996-2001 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Ankara Grup Başkanı olarak görev alan Çelik, 2001-2008 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Salih Selim Şenkal

Maden yüksek mühendisi olan Salih Selim Şenkal, lisans derecesini 1980 yılında Zonguldak DMMA Maden Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra lisansüstü ve doktora derecelerini Dokuz Eylül ve Osman Gazi üniversitelerinde tamamladı. 1981-1998 yılları arasında TKİ-GLİ Tunçbilek yeraltı işletmesinde görev alan Şenkal, 1996-1998 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılından bu yana Ciner Grubu madencilik şirketlerinde işletme müdürlüğü, proje koordinatörlüğü, maden koordinatörlüğü, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.