Yönetim Kurulu

Gürsel Usta Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Coşkun Duyak Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman Uyan Yönetim Kurulu Üyesi
Güven Önal Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Selim Şenkal  Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Özçevik Yönetim Kurulu Üyesi
Galip Çelik Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Yavuz Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu

Gürsel Usta

Ciner Grubu Enerji ve Maden Grup Başkanı ve Eti Soda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden lisans, Gazi Üniversite’nden yüksek lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda başkan yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu’na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Gürsel Usta, 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır.

 

Ali Coşkun Duyak

İş yaşamına 1988 yılında PARSAN A.Ş.’de Mühendislik Departmanı’nda başlayan Duyak, 1993-1997 yılları arasında YAZEKS A.Ş.’de Proje Koordinatörü olarak çalışmış, aynı zamanda o tarihten bu yana Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerini sürdürmüştür. Coşkun Duyak, halen Park Holding Enerji ve Maden Grubu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Süleyman Uyan

İş yaşamına yatırım bankacılığı alanında başlayan Uyan, 1996 yılından bu yana Kentbank Yatırım Bankacılığı Koordinatörlüğü, Kent Yatırım Genel Müdür Yardımcılığı, Kent Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyeliği, Riva Menkul Değerler Genel Müdür ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Süleyman Uyan, 2004 yılından bu yana Park Elektrik Yönetim Kurulu üyesidir. Uyan, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesidir. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Orhan Yüksel

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Orhan Yüksel, 1978 yılından itibaren özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. 1994 yılından bu yana ise Ciner Grubu’nda Mali İşler yöneticiliği yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Erdal Yavuz

1972 yılında Adana’da doğmuştur. Halen Ciner Grubu Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Erdal Yavuz, 2010-2017 Haziran döneminde Türk Hava Yolları İştirakler Başkanlığı pozisyonunda Grubun doğrudan veya dolaylı sermaye yatırımı olan tüm iştiraklerinin yönetişimi ve aynı zamanda yeni iş geliştirme, şirket birleşme ve devralma faaliyetlerini yönetmiştir. Bu dönemde THY Grubu şirketlerinden TGS ve SunExpress’in Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Amerikan İş Konseyinde de THY’yi temsil etmiş olan Yavuz, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2001 yılında İngiltere Cass Business School’dan MBA derecesini almıştır. Kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başlayan Yavuz yaklaşık 9,5 sene hazine yönetimi, kurumsal finansman, proje finansmanı ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir. 2001 yılında Standard & Poors Londra ofisinde altyapı finansman işlemleri kredi derecelendirmesi alanında bir süre çalışan Yavuz, 2004-2006 yılları arasında Telekom sektörünün öncü oyuncularından Telsim Mobil Telekomünikasyon şirketinde CFO olarak görev yapmış ve aynı zamanda 4,5 milyar USD’lik Telsim varlıklarının satışı sürecine şirket tarafında liderlik etmiştir. Daha sonra Vodafone Grubu bünyesinde yaklaşık 5 sene finans, denetim ve genel yönetim alanlarında uluslararası roller üstlenerek artan sorumluluklar almıştır.

 Cevdet Özçevik

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Özçevik, T.K.İ. Kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 1999 yılında Ciner Grubu’na katılmıştır. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Güven Önal

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni 1963 yılında bitiren Ünal, 1970 yılında doktor ünvanını kazandı. 1979-1981 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. 1981’de Profesör oldu. Türkçe ve yabancı dillerde 27 kitap ve 450’nin üzerinde bilimsel makaleye imza attı. Halen çok sayıda sivil toplum örgütünde yönetici veya üye sıfatını taşımaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Galip Çelik

1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitiren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Galip Çelik, iş yaşamına 1977 yılında Maliye Bakanlığı’nda hesap uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Galip Çelik, 1977-1996 yılları arasında Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak Maliye Bakanlığı’ndaki görevine devam etmiştir. 1982 yılında Tasfiye Kurulu Üyeliği yapan Çelik, 1984 yılına kadar bu görevine devam etmiş, sonrasında 1987-1990 yılları arasında Ankara Defterdar Yardımcısı ve Defterdar Vekili olarak görev almıştır. 1990-1994 yılları arasında Emekli Sandığı Genel Müdür Yardımcılığı yapan Galip Çelik, aynı zamanda 1987-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 1996-2001 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Ankara Grup Başkanı olarak görev alan Çelik, 2001-2008 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Şirket’te payı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2014 tarihinde 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Salih Selim Şenkal

Maden yüksek mühendisi olan Salih Selim Şenkal, lisans derecesini 1980 yılında Zonguldak DMMA Maden Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra lisansüstü ve doktora derecelerini Dokuz Eylül ve Osman Gazi üniversitelerinde tamamladı. 1981-1998 yılları arasında TKİ-GLİ Tunçbilek yeraltı işletmesinde görev alan Şenkal, 1996-1998 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılından bu yana Ciner Grubu madencilik şirketlerinde işletme müdürlüğü, proje koordinatörlüğü, maden koordinatörlüğü, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.