Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin birleşme sonrası çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243.- (Yüzkırsekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırküç) Türk Lirası’dır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kr. itibari değerde 148.867.243.- (Yüzkırsekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırküç) TL’ye karşılık gelen 14.886.724.300 adet paydan oluşmaktadır.

Bu payların 18.290.866,7-TL’ye karşılık gelen 1.829.086.670 adetlik kısmı A Grubu, 130.576.376,3.-TL’ye karşılık gelen 13.057.637.630 adetlik kısmı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Yönetim kurulunun (6) altı üyesi A grubu hisse senedi sahipleri, (3) üç üyesi B grubu hisse senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilir.

 

İmtiyazlı Pay Oranları ve İmtiyaz Konusu
Grubu Nama / Hamiline Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü
A Nama 18.290.866 %12,29 6 Yönetim Kurulu Üyesi ile Denetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
B Nama 77.533.849 %52,08 3 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
B Nama 53.042.528 %35,63
148.867.243 %100,00

 

 

Şirket sermayesini oluşturan paylardan A ve B grubu nama yazılı olanların %99.99’u doğrudan veya dolaylı olarak Turgay Ciner’e aittir.