Ticaret Sicil Gazetesi İlanları

No Tarihi İçeriği Sayı Sayfa
1 22 Mart 1994 Kuruluş (Taç Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 3494 185-186
2 6 Nisan 1994 Temsil ve İlzam 3505 168
3 12 Aralık 1994 Ünvan Değişikliği (Taç Santral Tekstil San ve T.A.Ş.)

Sermaye Artırımı (200 milyondan – 30 milyara)

3679 151-152
4 1 Ağustos 1995 1994 Olağan Genel Kurul – Temsil ve İlzam 3840 404
5 18 Ekim 1995 Sermaye Artırımı (30 milyardan – 150 milyara) 3895 432
6 20 Aralık 1995 Edirne Şubesinin Açılması 3940 87
7 27 Ekim 1995 Temsil ve İlzam 3902 159
8 17 Mayıs 1996 1995 Olağan Genel Kurul 4039 112
9 30 Temmuz 1996 Unvan Değişikliği (Park Tekstil Sanayi T.A.Ş)

Temsil ve İlzam

4091 338-339
10 8 Ekim 1996 Edirne Şubesi Unvan Değişikliği 4140 71
11 17 Nisan 1997 1996 Olağan Genel Kurul – Temsil ve İlzam 4273 421-422
 

12

 

22 Nisan 1997

Sermaye Artırımı (150 milyardan – 1 trilyona)

Şirketin süresi, Yönetim Kurulu, Murakıplarla ilgili madde tadilleri

 

4274

 

371-372

13 4 Ağustos 1997 Atamalar 4346 832
14 9 Ekim 1997 Genel Müdür Atama (Nedim Şener) 4394 384
15 15 Ekim 1997 Sermaye Artırımı (1 trilyondan– 1 trilyon 200 milyara) Bilanço – Gelir Tablosu – Denetim Raporu 4398 697-712
16 17 Ekim 1997 Çeşitli madde değişiklikleri 4400  
17 10 Ağustos 1998 1997 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti 4601 404-405
18 10 Eylül 1998 1997 Olağan Genel Kurul (Kayıtlı Sermaye 14 trilyon) 4624 541-542
19 14 Ekim 1998 Sermaye Artırımı (1.200den – 2 trilyon 400 milyara) 4648 617
20 11 Mayıs 1999 1998 Olağan Genel Kurul – Temsil ve İlzam 4788 429-430
21 20 Ekim 1999 İstifa ve Atamalar 4902 523-524
22 7 Haziran 2000 1999 Olağan Genel Kurul – Temsil ve İlzam

Amaç ve Konu Değişikliği

5061 189-190
23 9 Haziran 2000 Atama 5063 271
24 29 Haziran 2000 Sermaye Artırımı (2.400den – 9 trilyon 600 milyara) 5077 143
25 29 Haziran 2000 Bilanço – Gelir Tablosu – Denetim Raporu 5077 457-460
26 31 Ağustos 2000 Temsil ve İlzam – Unvan Değişikliği (Park Elektrik Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş) 5121 117
27 28 Mayıs 2001 2000 Olağan Genel Kurul – Temsil ve İlzam 5304 285-286
28 28 Mayıs 2001 2000 Bilanço – Gelir Tabloları –  Denetim Raporu 5304 113-121
29 14 Ocak 2002 Sermaye Artırımı (14 trilyondan – 48 trilyona)

(60 trilyon kayıtlı sermaye)

5464 173-174
30 11 Haziran 2002 2001 Olağan Genel Kurul – Temsil ve İlzam

Ünvan, Amaç-konu tadili

5567 204-206
31 18 Haziran 2002 2001 Bilanço – Gelir Tabloları –  Denetim Raporu 5572 105-113
32 23 Ekim 2002 Adres Değişikliği 5662 517-518
33 24 Mart 2003 2002 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet 5762 423
34 18 Nisan 2003 2002 Olağan Genel Kurul 5781 424
35 21 Nisan 2003 2002 Bilanço – Gelir Tabloları –  Denetim Raporu 5782 97-100
36 31 Aralık 2003 Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 5958 113
37 30 Mart 2004 Ertin Akgüç İstifa – Hulki Yakupoğlu Atama 6018 351-352
38 3 Ağustos 2004 2003 Olağan Genel Kurul

Karın tesbit ve dağıtımı madde tadili

6106 377-378
39 6 Ağustos 2004 Konsolide Bilanço 6109 129-135
40 5 Mayıs 2005 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti 6297 150
41 22 Haziran 2005 2004 Olağan Genel Kurul – Ana Sözleşme Tadili Sermaye Artırımı (60 milyon YTL kayıtlı sermaye) 6330 561-563
42 29 Haziran 2005 Ayrıntılı Bilanço 6335 393-400
43 7 Temmuz 2005 Temsil ve İlzam – Hulki Yakupoğlu/Fercan Aykutlu istifa – A.Ağan Ayaydın/Biltekin Özdemir atama 6341 1014
44 8 Temmuz 2005 Adres Değişikliği (Paşalimanı) 6342 631
45 24 Ekim 2005 Aydın Ağan Ayaydın istifa – Ferzan Çitici atama 6417 340
46 12 Nisan 2006 Madenköy Şube Açılışı 6533 829
47 21 Nisan 2006 Ali Ergin Şahin istifa – Fercan Aykutlu atama 6540 607
48 9 Mayıs 2006 2005 Olağan Genel Kurul Daveti 6552 133-134
49 22 Haziran 2006 31.12.2005 ve 31.12.2004 Tarihleri İtibariyle Bilançolar 6583 361-369
50 4 Temmuz 2006 2005 Olağan Genel Kurul – Temsil ve İlzam 6591 374-375
51 27 Eylül 2006 Kazım Demir İstifa-İsmail Hakkı İçyüz Atama 6651 263
52 6 Kasım 2006 Mustafa Cem Göktürk İmza Yetkisinin Kaldırılması 6676 360
53 5 Aralık 2006 Gürsel Usta İstifa-Hulki Yakupoğlu Atama 6697 452
54 26 Mart 2007 2006 Olağan Genel Kurul Daveti-İlk Şekil 6773 262-263
55 28 Mart 2007 2006 Olağan Genel Kurul Daveti 6775 877
56 21 Mayıs 2007 31.12.2006 ve 31.12.2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar 6812 121-128
57 24 Mayıs 2007 2006 Olağan Genel Kurul- Temsil ve İlzam 6815 734-735
58 29 Mayıs 2007 İsmail Hakkı İçyüz Yerine Salih Selim Şenkal Atama 6818 359
59 25 Aralık 2007 Ömer Yenel İstifa-Orhan Yüksel Atama 6963 295
60 14 Mart 2008 2007 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti 7020 166
61 30 Nisan 2008 2007 Olağan Genel Kurul- Temsil ve İlzam 7052 286-287
62 30 Haziran 2008 Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 7094 333-334
63 18 Şubat 2009 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti 7252 477-479
 

64

 

18 Mart 2009

13.03.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Unvan, Amaç ve Konu, Sermaye Maddelerinin Tadili ile 19 ve 20. maddelerin eklenmesi

 

7272

 

119-120

65 30 Mart 2009 2008 Olağan Genel Kurul Daveti-Birleşme Sözleşmesi 7280 113-117
66 1 Nisan 2009 Biltekin Özdemir İstifa – Süreyya Turgut Atama 7282 592
67 10 Nisan 2009 Salih Selim Şenkal’ın İmza Yetkisinin Kaldırılması

Mustafa Uçurum İstifa – Cevdet Özçevik Atama

7289 439
68 30 Nisan 2009 Madenköy Şubesinin Unvan Değişikliği (Hatalı İlan) 7302 215
69 8 Mayıs 2009 30.04.2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

(Ceytaş İle Birleşme)

7307 81-83
70 8 Mayıs 2009 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu 7307 129-142
71 8 Mayıs 2009 01.01.2008-30.09.2008 Hesap Dönemi Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 7307 145-156
72 11 Mayıs 2009 Edirne Şubesinin Unvan Değişikliği 7308 215
73 11 Mayıs 2009 Madenköy Şubesinin Unvan Değişikliği 7308 783
74 20 Mayıs 2009 Görev Bölümü ile Temsil ve İlzam 7314 429-430
75 22 Mayıs 2009 Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 7316 261
76 26 Haziran 2009 Ceytaş Silopi Şubesi’nin Park Elektrik’e Devri 7341 144
77 26 Haziran 2009 Ahmet İbuk’un Silopi İşletme Müdürü Olarak Atanması 7341 144
78 7 Temmuz 2009 Cemal Kumru’nun Madenköy İşletme Müdürü Atanması 7348 142
79 18 Kasım 2009 İnanç Şenel İstifa 7441 319
80 15 Şubat 2010 N. Vildan Dayıoğlu’nun İmza Yetkisinin Kaldırılması 7501 328
81 22 Nisan 2010 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı 7549 139-140
82 4 Haziran 2010 01.01.2009-30.09.2009 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu 7578 145-158
83 4 Haziran 2010 2009 Yılı Olağan Genel Kurul – Temsil ve İlzam 7578 614-616
84 23 Eylül 2010 Cemal Kumru İstifa – İsmail Hakkı İçyüz Atama 7654 208
85 17 Mart 2011 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti 7774 222
86 14 Nisan 2011 31.12.2010 Tarihli Finansal Tablolar-Bağımsız Denetim Raporu 7794 137-152
87 19 Nisan 2011 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı 7797 420-421
88 09 Mayıs 2012 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti 8064 1085-1088
89 18 Haziran 2012 31.12.2011 Tarihli Finansal Tablolar-

Bağımsız Denetim Raporu

8092 137-152
 

90

 

19 Haziran 2012

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı-Temsil ve İlzam

Ana Sözleşme Değişikliği (5, 6, 7, 8. Maddelerin Tadili ile 21. Maddenin Eklenmesi)

 

8093

 

459-464

91 08 Nisan 2013 Olağan Genel Kurul Davet Metni 8295  
92 09 Mayıs 2013 Bağımsız Denetim Raporu

31.12.2012 Tarihli Finansal Tablolar

8316 137-152
 

93

 

13 Mayıs 2013

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı- Esas Sözleşme Değişikliği (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 20. maddeler) – İç Yönergenin Kabulü  

8318

 

897-903

94 14 Haziran 2013 İşletme Müdürü İsmail Hakkı İçyüz’ün Görevden Ayrılması 8342 207
95 16 Nisan 2014 Silopi Şubesi’nin Kapanışı-Ahmet İbuk’un İmza Yetkisinin Kaldırılması 8551 1086
96 29 Mayıs 2014 Olağan Genel Kurul Davet Metni 8579 708-710
97 30 Haziran 2014 31.12.2013 Tarihli Finansal Tablolar 8601 649-665
98 01 Temmuz 2014 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı- Esas Sözleşme Değişikliği (6, 19 ve 20. maddeler) 8602 333-334
99 14 Temmuz 2014 Temsil ve İlzam 8611 862-863
100 25 Kasım 2014 Silopi Elektrik İle Birleşme Duyurusu 8701 151
101 09 Nisan 2015 Olağan Genel Kurul Davet Metni 8797 86-87
102 26 Mayıs 2015 Bağımsız Denetim Raporu

31.12.2014 Tarihli Finansal Tablolar

8827 569-585
103 27 Mayıs 2015 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8828 806