Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Park Elektrik ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ve geleceğine katkı sağlamayı temel hedeflerinden birisi olarak belirlemiş olması paralelinde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, iş yaptığı ülkenin ve bölgenin sosyal gelişimine destek sağlayacak bağış ve yardımlarda bulunma ilkesine sahiptir.

Bu kapsamda Ciner Grubu bünyesinde sürdürülen ve internet sitesinde de detaylarına yer verilen çok büyük kapsamlı projelere yapılan katkının yanı sıra, Park Elektrik faaliyette bulunduğu bölgede uzun yıllardan bu yana pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır.

Üretim tesislerinin bulunduğu bölge şartlarını geliştirmek ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak amacını taşıyan bu projeler; i) eğitim, ii) sağlık, iii) köylere yapılan bağışlar, iv) güvenlik kuvvetlerine yapılan bağışlar, v) vakıflara yapılan bağışlar ve vi) diğer bağışlar olmak üzere altı ana başlıkta toplanabilir.

Bugüne kadar Madenköy ve yakın çevresinde eğitim, sağlık, güvenlik anlamında pekçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Park Elektrik’in bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler arasında aşağıdaki projeleri sayabiliriz; Madenköy’de 1,65 milyon TL bedelli bir karakol yapımı tamamlanarak TSK’ya bağışlanmış, 317.600 TL bedelle 8 derslikli bir ilkokul yaptırılmış ve MEB’e bağışlanmış, eski köy okulu yenilenerek öğretmen lojmanı olarak kullanılmak üzere MEB’e bağışlanmış, Madenköy’de bulunan sağlık ocağını yenilemiş ve sağlık ocağının tüm operasyonel giderleri Şirket tarafından karşılanmak üzere, Park Elektrik’in işyeri sağlık ekibi tüm köy ve çevre köylerdeki hastalara bu sağlık ocağından hizmet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda, Şirket’e ait olan Ambulans da köy halkının ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılmaktadır.

Şirket, bu güne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında en büyük bağış ve yardım miktarını 2014 yılında hayata geçirmiştir. Toplam 7,4 milyon TL’lik sosyal yardım projesinin gerçekleştirildiği harcamalar kapsamında aşağıdaki sosyal içerikli çalışmalar yer almıştır.

1) Şirvan’da 16 derslikli Endüstri Meslek Lisesi yapımı için 1,6 milyon TL, (Endüstri Meslek Lisesi’nin yapımı MEB ile yapılan anlaşma çerçevesinde devam etmekte ve toplam yatırım tutarı 3 milyon TL düzeyinde bulunmaktadır.)
2) Devam eden cami, taziye evi, sağlık ocağı ve lojman yatırımı için 3,7 milyon TL.
3) Köylere yapılan su boru hattı, enerji hattı, erzak yardımlarını içeren yardımlar için 1,2 milyon TL,
4) Şırnak Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından tespit edilen yoksul ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yapılan burs yardımı, okul servisi ve çevre okullara yapılan yardımlar kapsamında 708.000 TL.