Sessiz Dönem

 

Şirketimiz tarafından, finansal raporların kamuya açıklanmasından önce, finansal sonuçlar ve ilgili diğer konulara dair bilgilerin kamuyla paylaşılmasından imtina edilen bir “Sessiz Dönem” uygulaması yürütülmektedir. Sessiz Dönem, yılsonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce, ara dönem finansal raporların kamuya açıklanmasından 2 hafta önce başlamaktadır.

 

Sessiz Dönem süresince Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile Şirketimiz adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler haricinde, Şirketimizin finansal sonuçları/durumu hakkında görüş bildirilmemekte, analist ve yatırımcılar tarafından konuyla ilgili iletilen sorular cevaplandırılmamaktadır.

 

Sessiz Dönem ilave olarak, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi’nde yer alan kişilerin, ilgili listede kaldıkları süre zarfınca, Şirketimiz payları ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak herhangi bir işlem yapmaları yasaktır.

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

 

Finansal Tablo Dönemi Finansal Tablo Son İlan Tarihi Sessiz Dönem*
2020 / 6 Aylık 19/08/2020 05/08/2020-19/08/2020
2020 / 9 Aylık 09/11/2020 26/10/2020-09/11/2020
2020 / 12 Aylık 11/03/2021 11/02/2021-11/03/2021
* Finansal tabloların son ilan tarihinden daha önce ilan edilmesi durumunda, sessiz dönem periyodu ilgili süreler dahilinde revize edilmektedir.