Bakır Üretimi

1
Park Elektrik, 2006 yılının son çeyreğinden bu yana Siirt, Madenköy’de bulunan bakır madenini işletmektedir. Micromine Consultancy tarafından, çeşitli zamanlarda Eti Holding, Preussag AG ve Park Elektrik tarafından gerçekleştirilen sondaj sonuçlarının değerlendirilmesine göre sahada 41,5 mn ton kaynak(JORC terminolojisi ile “resources”) bulunmaktadır. Park Elektrik, işletmeye başladığı günden itibaren işletme hakkına sahip olduğu Madenköy bakır sahasında yeni rezerv çalışmaları yapmakta ve kullanılabilir rezervi artırmayı hedeflemektedir.

Ruhsat sahası içindeki kaynakların ortalama tenoru(bakır yüzdesi) Micromine Consultancy tarafından ortalama %2.02 olarak hesaplanmıştır. Park Elektrik, Madenköy sahasından çıkardığı tüvenanı konsantre tesisinde işlemekte ve nihai ürün olarak konsantre bakır satmaktadır. Satılan konsantre bakırın içinde yaklaşık olarak %20 bakır bulunmaktadır. Satılan ürün miktar olarak DMT(Dry Metric Tonne), üretim miktarı WMT(Wet Metric Tonne) olarak ölçülmektedir. Konsantre tesisinin tüvenan cevher işleme kapasitesi 1.800.000 tondur.