Bakır Nedir ?

Öncelikle bir metal bakır. Atom numarası 29 olan bükülgen bir metal. Isı ve elektrik iletkenliği son derece iyi olduğu için endüstride pek çok uygulama alanına sahip. Gümüşten sonra ikinci geliyor elektrik iletkenliğinde. Elektrik enerjisini iletirken çok azı kaybediliyor diğer bir deyimle.

İletkenlik Siemens / M cinsinden ölçülüyor genellikle. Bazı metaller için durum aşağıdaki gibi;

Gümüş 63.01 × 106
Bakır 59.6 × 106
Alüminyum 37.8 × 106

33Kimyasal simgesi “Cu” ile ifade edilen bakır, gümüş ve altın ile aynı gruptandır. Kızıla yakın kahverengi renkli, ısı ve elektrik iletkenliği yüksek ve paslanmaz bir metal olan bakırın en önemli özellikleri; aşınmaya karşı direnci, çekilebilmesi, dövülebilmesi, kolay şekil verilebilmesi ve ince tel ve levha haline getirilebilmesidir. Buna ek olarak gümüşten sonra en iyi iletken metalin bakır olması da bakırın en önemli özelliklerinden birisidir.

Elektriğin insan yaşamına girmesinden çok önce keşfedilmiş oysa bakır. İnsanların bakırı ilk işlemelerine ilişkin arkeolojik kayıtlar on bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Kolay işlenebilmesi ve doğada saf halde bulunan birkaç metalden biri olması iyi bir iletken olduğunun keşfinden önce de eşya, süs eşyası ve el aletleri yapımında popüler olmasının nedenlerinden olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle endüstri devriminden sonra bakıra olan ihtiyaç hızla artıyor. Günümüzdeyse bakır binaların, otomobillerin, dünya yörüngesinde dönen uyduların elektrik donanımlarından, elektrik dağıtım şebekelerine hemen her yerde karşımıza çıkmakta, mp3 çalarlardan manyetik görüntüleme araçlarında kadar sonsuz sayıda endüstriyel üründe kullanılmaktadır.
Bakır, insanların eski çağlardan bu yana çok çeşitli amaçlarla kullandığı ve günümüzde de sanayinin temel hammaddeleri arasında yer alan önemli metallerden birisidir. Bakırı, altın ve gümüş gibi diğer değerli metallerden ayıran özelliği sanayi alanında yoğun bir şekilde kullanılıyor olmasıdır. Bakır, elektrik & elektronik ile inşaat sektörlerinde önemli düzeyde kullanım alanına sahiptir. Bu nedenledir ki bakır, ekonomik büyümeye en fazla ve en hızlı tepki veren maden olarak kabul edilir.