Rezerv Miktarı

Park Elektrik tarafından Ekim 2011-Kasım 2013 dönemleri arasında rezerv geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilen toplam 69 adet karotlu sondaj ve bu  sondajlardan elde edilen bulgulara göre Madenköy bakır rezervini ikinci kez değerlendiren Avustralya merkezli Micromine Consulting Services, Şubat 2014’de yeni rezerv raporunu açıklamıştır.

Micromine Consulting Services firması tarafından JORC standartlarına uygun olarak revize edilmiş rezerv raporuna göre; 36.264.000 tonu kesin (measured), 5.002.000 mümkün (indicated), 225.000 tonu muhtemel (inferred) olmak üzere toplam 41.500.000 ton rezerv raporlanmış olup, bu rezervin ortalama tenörü %2,02 olarak belirlenmiştir. 2014 yılsonu itibariyle sözkonusu bu rezervin yaklaşık  8 milyon tonu üretilmiş bulunmaktadır.

Micromine Consulting Services

Şubat 2014 Tarihli, JORC Bazlı Raporu

 

Kaynak Tenör
Kesin (Measured) 36.264.000 1,95
Mümkün (Indicated) 5.002.000 2,45
Muhtemel (Inferred) 225.000 3,52
Toplam 41.500.000 2,02

Kaynak: JORC Bazlı Kaynak Belirleme Raporu, Micromine Consulting Services

Park Elektrik, 2012 ve 2013 yıllarında konsantrasyon tesisinin kapasitesini kademeli olarak 750.00 ton’dan 1.2 milyon ton’a ve sonrasında 1.8 milyon ton’a artırmıştır. 1.8 milyon tonun teknik kapasite olarak değerlendirildiği tesiste açık ocak işletmeciliği süresince yıllık 1.5-1.6 milyon ton cevher işletilmesi beklenmektedir. Bu paralelde, 2014 yılında Park Elektrik 1,7 milyon ton cevher üretmiş ve konsantrasyon tesisinde 1,6 milyon ton cevheri işlemiştir.