İştirakler

Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’ye %100 ve Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.’ye %10 oranında iştirak etmektedir.

 

İştirakler

                                                                        Pay Oranı (%)     Pay Tutarı (TL)

Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.                              100                35.940.057

Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.                      10                   7.210.000

 

Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.

Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., uhdesinde ortalama 2069 kcal/kg alt ısıl değere sahip toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ruhsatı ile 500 MW kurulu güce sahip olacak akışkan yataklı kazan teknolojisi ile kurulacak olan Konya Ilgın termik santrali elektrik üretim/satış lisansını bulundurmaktadır. Konya Ilgın’da yer alan linyit sahasının işletme hakkı 2043 yılına kadar Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait olup, sözleşmenin istenildiği takdirde uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Şu anda gelişme aşamasında olan proje ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ÇED Olumlu Belgesi alınmış, sondaj, zemin etüd çalışmaları, maden sahası susuzlaştırması ve mülkiyet hakkı alımı gibi yatırım öncesi hazırlık faaliyetleri tamamlanmıştır.

 

Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Park Termik, toplam 620 MW kapasiteli Çayırhan termik elektrik santralini 2000-2020 dönemini içeren imtiyaz sözleşmesi kapsamında işletmektedir. Çayırhan Termik Santrali, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunmakta ve linyit kömürü ile çalışmaktadır. Dört üniteden oluşan santral, toplam 620 MW kurulu güce sahiptir.

Park Termik ayrıca, işletme hakkı devri yöntemi ile bölgedeki kömür sahalarından kömür çıkarma hakkını da elinde bulundurmaktadır.

Çayırhan Termik Santrali, Türkiye’de özelleştirilen ilk termik santraldir. Özelleştirmenin ardından, santralde önemli düzeyde verimlilik artışı sağlanmış olup kapasite kullanım oranı (KKO) %48’den %81’e yükselmiştir. Bunun yanında, santralle birlikte işletme hakkı devralınan kömür sahasındaki üretimin miktarı 500 ton seviyesinden 7,000 ton seviyesine çıkarılmıştır.