Sık Sorulan Sorular

  • Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’nin ne kadarlık kısmı Park Elektrik’e aittir?

Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 hissesi Park Elektrik’e aittir.

  • Konya Ilgın’da kurulacak santralin inşaatına başlandı mı?

Ilgın’da kurulacak santralin yapım sürecine henüz başlanmamıştır. 31.12.2017 itibariyle gerçekleşten santral ve maden sahası hazırlık giderlerinin toplam yatırım tutarı 27.973.461 TL düzeyindedir. Hazırlık çalışmaları kapsamında maden ve santral sahasında zemin etüdü, arazi vasıf değişiklikleri, maden sahası susuzlaştırması ve mülkiyet hakkı alımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2017 yılsonu itibariyle santral sahası arazi vasıf değişiklikleri ve kamulaştırma çalıştırmaları tamamlanmış olup, maden sahası için ilgili çalışmalar ve kamulaştırma süreci devam etmektedir.

  • Yatırıma ne zaman başlanması planlanıyor?

Maden sahası ile ilgili kamulaştırma sürecinin tamamlanması akabinde yatırım için gerekli finansmanın temini çalışmalarına başlanacak olup, gerekli finansmanın temininin ardından santral yapım sürecine geçilmesi planlanmaktadır.

  • Santralin yapım süresi nedir?

Santralin tahmini yapım süresi 43 ay olarak tahmin edilmektedir.

  • Konya Ilgın’da yapılacak santralde yakıt olarak ne kullanılacaktır?

Ilgın’da kurulacak santral, Konya Ilgın linyit sahasından çıkarılacak kömürü yakıt olarak kullanacaktır.

  • Konya Ilgın’daki kömür sahasının işletme lisansı kime aittir ve sahada ne kadar rezerv bulunmaktadır?

Konya Ilgın linyit sahasında ortalama 2069 kcal/kg ısıl değere sahip toplam 138 milyon ton düzeyinde işletilebilir linyit rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir. Konya Ilgın’a ait olan maden işletme ruhsatı 1.865 hektarlık bir alanı kapsamaktadır ve 04.03.2043 tarihine kadar geçerlidir.

  • Santralin kurulu kapasitesi ne olacak?

Konya Ilgın’da kurulması planlanan elektrik santralinin 500 MW kurulu güce sahip olması planlanmaktadır.