Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

  • Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’nin ne kadarlık kısmı Park Elektrik’e aittir?

 

Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 hissesi Park Elektrik’e aittir.

  • Konya Ilgın’da kurulacak santralin inşaatına başlandı mı?

 

Ilgın’da kurulacak santralin inşaatına henüz başlanmadı. Sahayla ilgili çevre raporları, susuzlaştırma ve lisans alınması gibi hazırlık çalışmaları tamamlandı.

  • Yatırıma ne zaman başlanması planlanıyor?

 

Konya Ilgın’da yer alacak santralin yapımına 2018 yılında başlanması planlanıyor.

  • Santralin yapım süresi nedir?

 

Santralin tahmini yapım süresi 43 ay olarak tahmin edilmektedir.

  • Konya Ilgın’da yapılacak santralde yakıt olarak ne kullanılacaktır?

 

Ilgın’da kurulacak santral, Konya Ilgın linyit sahasından çıkarılacak kömürü yakıt olarak kullanacaktır.

  • Konya Ilgın’daki kömür sahasının işletme lisansı kime aittir ve sahada ne kadar rezerv bulunmaktadır?

 

Konya Ilgın linyit sahasında 138 milyon ton düzeyinde işletilebilir linyit rezervi bulunmaktadır. Sahanın işletme linsansı Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’ye aittir.

  • Santralin kurulu kapasitesi ne olacak?

 

Konya Ilgın’da kurulması planlanan elektrik santralinin 500 MW kurulu güce sahip olması planlanmaktadır.