Sık Sorulan Sorular

  • Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’nin ne kadarlık kısmı Park Elektrik’e aittir?

Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’nin (Konya Ilgın) %100 hissesi Park Elektrik’e aittir.

  • Konya Ilgın’daki kömür sahasının işletme ruhsatı kime aittir ve sahada ne kadar rezerv bulunmaktadır?

Konya Ilgın kömür sahasında ortalama alt ısıl değerinin2069 kcal/kg olduğu tahmin edilen toplam 175 milyon ton kömür rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir. Konya Ilgın söz konusu sahanın bir kısmında rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundururken, rezervin çoğunluğunun bulunduğu sahanın işletme ruhsatına sahiptir. Konya Ilgın’a ait olan maden işletme ruhsatı 1.865 hektarlık bir alanı kapsamaktadır ve 04.03.2043 tarihine kadar geçerlidir.

  • Kurulması planlanan santralin kurulu kapasitesi ne olacak?

Konya Ilgın’da kurulması planlanan elektrik santralinin 500 MW kurulu güce sahip olması planlanmaktadır.

  • Santralin yapım süresi nedir?

Santralin yapım süresi 43 ay olarak tahmin edilmektedir.

  • Konya Ilgın’da kurulacak santralin inşaatına başlandı mı?

Mevcut durum itibariyle, termik santral inşaatına henüz başlanmamış olup, Konya Ilgın son dönemde yaşanan makroekonomik gelişmeleri ve bunların enerji sektörü yatırımları üzerindeki etkisi ile elektrik sektöründeki arz/talep dengesini yakından takip etmektedir.30.09.2019 itibariyle Konya Ilgın’da yer alan maden ve santral sahasında gerçekleştirilen hazırlık giderlerinin toplam tutarı 53.274.939 TL düzeyine ulaşmıştır.

  • Konya Ilgın’da yapılacak santralde yakıt olarak ne kullanılacaktır?

Ilgın’da kurulacak santral, Konya Ilgın maden sahasından çıkarılacak kömürü yakıt olarak kullanacaktır. Santral inşaat safhasına henüz geçilememiş olması ve santral inşaatının başlangıcı sonrasındaki sürecin yaklaşık 3,5 yıl süreceği de gözetilerek, önümüzdeki 5 yıllık dönemde hem santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılması hem de bu geçiş sürecinde üretilecek kömürün madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak hasılat elde edilmesi amacıyla bir madencilik faaliyeti planlaması yapılmıştır. Bu planlama çerçevesinde, önümüzdeki 5 yıllık süreçte, yıllık yaklaşık 420.000 ton olmak üzere toplam 2,1 milyon ton kömür üretilmesi planlanmaktadır.Konya Ilgın’ın tarafı olduğu rödovans sözleşmesi kapsamındaki sahada açık ocaktan kömür üretim faaliyetine başlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında kömür üretim aşamasınagelinmiştir.