Ortaklık ve Sermaye Yapısı

Park Holding A.Ş.
91.168.622
%61,24
Turgay Ciner
10.065.983
%6,76
Diğer
47.632.638
%32
Toplam
148.867.243
%100

Halka açık paylar B grubudur. Yönetim kurulunun 9 üyesinden 3’ü B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

 

 

PARK HOLDİNG A.Ş.

Turgay Ciner
%99,99
Diğer
%0,01
Toplam
%100