slider

Konsantre tesisinin mevcut yıllık kapasitesi 1.2 milyon ton tüvenandır. Üretimin tamamı ihraç edilmektedir.

Tuesday June 9th, 2015

Park Elektrik konsantre bakır ve katod bakır üretimi yapmaktadır

Konsantre tesisinin mevcut yıllık kapasitesi 1.2 milyon ton tüvenandır. Üretimin tamamı ihraç edilmektedir.