Kurumsal Bilgiler

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 15.05.2012
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

27.04.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt-Madenköy işletmesi dekapaj işi ihalesi sonuçlanmıştır.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Siirt ili Şirvan ilçesinde bulunan ve açık ocak yöntemi ile işletilecek olan Madenköy A ve B bakır sahaları için yapılan ihaleye gelen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda;

– A bakır sahası ile ilgili olarak, Özak İnşaat Taahhüt Nak.Mad.Akaryakıt San.ve Tic. Ltd.Şti.firması ile 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olacak 4.500.000 m3’lük dekapaj işi için 21.365.250 TL tutarında ve 30 Haziran 2013 tarihine kadar geçerli olacak 2.000.000 m3’lük dekapaj işi için  10.800.000 TL tutarında ,

– B bakır sahası ile ilgili olarak da Final Yapı-Tarlak Petrol Adi Ortaklığı ile 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olacak 4.500.000 m3’lük dekapaj işi için 20.970.000 TL tutarında  ve 30 Haziran 2013 tarihine kadar geçerli olacak 2.000.000 m3’lük dekapaj işi için  11.900.000 TL tutarında
sözleşme imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 10.05.2012
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

25.08.2011

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

VERİLEN İPOTEĞİN KALDIRILMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla 25 Ağustos 2011 tarihinde Grup Şirketlerimizden Park Holding Anonim Şirketi lehine 35.000.000.-USD (Otuzbeşmilyon Amerikan Doları) verilmiş bulunan ipotek, ilgili bankanın 10.05.2012 tarihli NT-8870 sayılı yazısı ile kaldırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 08.05.2012
İhale Kazanılması

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Özet Bilgi

:

IV.Grup maden ruhsat sahası ihalesinin kazanılması

İhale Konusu

:

IV.Grup maden ruhsat sahası

İhaleyi Açan Taraf

:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü

İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

:

08.05.2012 tarih 25 sayılı karar

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar

:

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı

:

İhaleye Teklif Verme Tarihi

:

08.05.2012

İhalenin Kazanıldığı Tarih

:

08.05.2012

İhale Bedeli

:

1.215.000 TL

İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım

:

Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)

:

1,8

EK AÇIKLAMALAR:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Erişim:3213318 numaralı Siirt ilindeki 758,65 ha IV. Grup maden ruhsat sahası ile ilgili bugün ( 08.05.2012) yapılan ihaleyi 1.215.000 TL bedelle Şirketimiz kazanmıştır. Hak kazanılan ruhsat, arama ruhsatı niteliğindedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 07.05.2012
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Özet Bilgi

:

2011 Olağan Genel Kurulun yapılmasına ilişkin Yön. Kurulu karar almıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

07.05.2012

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Diğer

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2011

Tarihi

:

30.05.2012

Saati

:

11:00

Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul

GÜNDEM:
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
30 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILACAK
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 01.01.2011-31.12.2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası,
6. Yönetim Kurulu’nun şirket çıkarılmış sermayesinin %67,17’sine tekabül eden 100.000.000.-TL tutarında brüt temettünün nakden dağıtılması ile ilgili teklifinin görüşülerek Genel Kurulca karara bağlanması,
7. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 5, 6, 7, 8. maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesine 21. maddenin eklenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca, 30 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No:56 ve 11 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No:57 no.lu tebliğlere istinaden hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.03.2012 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-889 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-56465-294098-2293-2513 sayılı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 20.04.2012 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.907-4632 sayılı yazıları ile izinleri alınmış tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması,
8. Şirketin “bilgilendirme politikası”nın Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
9. Şirket “etik ilke ve kuralları”nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
10. Şirketin “bağış ve yardım politikası”nın Genel Kurul’un onayına sunulması,
11. 2011 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13. Şirketin ilişkili tarafları ile yaptıkları yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
14. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları  hakkında bilgi sunulması,
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması,
16. Yeni denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
17. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
18. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2012 yılı için DRT Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
19. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
20. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususun genel kurulun onayına sunulması,
21. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 07.05.2012 tarihli toplantısında,

Şirketin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, açıklanan gündemle 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00′ de,Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, ayrıca aynı gün ve yerde saat 11:15’te A Grubu Hissedarlar ve saat 11:30 ‘da da B Grubu hissedarlar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Ortaklarımıza yaptığımız davet metnini içeren Gazete ilanlarımız 08.05.2012 tarihli HaberTürk gazetesi ve 09.05.2012 tarihli T.Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanacaktır.

Şirketimizin 2011 yılına ait Faaliyet Raporu, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi, Vekaletname ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.parkelektrik.com.tr <http://www.parkelektrik.com.tr/> adresindeki şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 07.05.2012
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Özet Bilgi

:

2011 yılı kar dağıtımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

07.05.2012

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi

:

2011

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)

:

0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)

:

0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)

:

100000000

Borsa’da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı

:

Brüt (TL)

:

0,6717

Net (TL)

:

,5710

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi

:

31 Mayıs 2012

EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 07.05.2012 tarihli toplantısında, Şirketimizin,2011 yılına ait dönem karından, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243 TL üzerinden %67,17 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,6717 TL, net 0,5710 TL olmak üzere 100.000.000 TL tutarındaki nakit kar payının 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 04.05.2012

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 78

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 78

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

04.05.2012

Özet Bilgi

:

Finansal tablo dipnot düzeltmesi

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi

:

2012 Mart dönemi

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar

:

23 No.lu dipnot

Değişikliğin Nedeni

:

Sehven amortisman toplamının yanlış yazılması

Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)

:

Yok

EK AÇIKLAMALAR:

04.05.2012 tarih saat 14.47,42 de gönderilen finansal tabloların dipnot 23 de yeralan amortisman giderlerine ilişkin tabloda toplam rakam sehven yanlış yazılmış olup bu nedenle finansal tablo ve dipnotları tekrar gönderilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2012/3 Aylık [] 04.05.2012
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ:4 Mayıs 2012
KARAR SAYISI :22

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29  “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 4 Mayıs 2012 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile  faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi                  Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2012/3 Aylık [] 04.05.2012
Faaliyet Raporu

01/01/2012 – 31/03/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 27.04.2012
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No: 41 Üsküdar/ İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt- Madenköy işletmesi dekapaj işi ihalesi için teklifler alınmıştır.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Siirt Madenköy konsantre bakır üretimi işletmemizle ilgili olarak ;her biri 6.500.000 m3 lük A ve B sahaları için Dekapaj işi ihalesi 27/04/2012 tarihi itibarıyla yapılmıştır.
İhale sonucu, toplanan tekliflerin  şirketmiz ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonrasında açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 26.04.2012
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

09.04.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT SAHASINDAKİ DEKAPAJ İHALESİ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şırnak İli Silopi İlçesindeki İR:2429 Ruhsat numaralı Asfaltit sahasındaki H1 panosunda , asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki 3.150.000 m3  lük dekapaj işi ile ilgili olarak en uygun teklifi veren Mirhan İnşaat Nak.Taah. Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti dekapaj sözleşmesi için gereken teminat mektubunu süresi içinde tarafımıza sunamadığından, sözkonusu iş aynı şartlarla (4,50 TL/m3 birim fiyatla) en iyi ikinci teklifi veren Tellioğlu Petrol Nakliyat  İnşaat  Turizm Otomotiv İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. ile 26/04/2012 günü imzalanmıştır. Sözleşmenin bedeli KDV hariç 14.175.000.-(ondört milyonyüzyetmişbeşbin) TL. Süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 11.04.2012
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

09.04.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT SAHASINDAKİ DEKAPAJ İHALESİNİN SONUÇLANMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 11 Nisan 2012 Çarşamba günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Şırnak İli Silopi İlçesindeki İR:2429 Ruhsat numaralı Asfaltit sahasındaki H1 panosunda , asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki 3.150.000 m3  lük dekapaj işi ile ilgili olarak en uygun teklifi veren Mirhan İnşaat Nak.Taah. Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti ile 14.175.000,00.-TL (Ondörtmilyonyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) bedel üzerinden sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 09.04.2012
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT SAHASINDAKİ DEKAPAJ İHALESİ HAKKINDA

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
“Şirketimizin Şırnak İli Silopi İlçesindeki İR:2429 Ruhsat numaralı Asfaltit sahasındaki H1 panosunda ; asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki 3.150.000 m3 ‘ lük dekapaj işinin madencilik projelerine uygun olarak yapılacak ihalesi için  teklifler bu gün itibariyle şirketimiz ihale komisyonuna ulaşmış olup teklif değerlendirme sonuçları bilahere açıklanacaktır.”

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 06.04.2012
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

17.01.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt Madenköy şubesi Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlanmıştır.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Siirt /Madenköy adresindeki işyerine ilişkin Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmıştır.Toplu iş sözleşmesi 01.01.2012-31.12.2013 dönemini kapsamakta olup bu sözleşmeye göre sendika üyesi personelin 31.12.2011 tarihli yevmiyelerinde  yapılan düzenleme neticesinde oluşmuş yevmiyelerine 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere % 8 oranında zam yapılmış olup, 2. Yıl 1.altı ay zammı  31.12.2012 tarihindeki yevmiyelerine, 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 5 oranında, 2.yıl 2.altı ay zammı 30.06.2013 tarihindeki yevmiyelerine , 01.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 4 oranında  yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 29.03.2012
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı

Görevi

Telefon No

E-Posta Adresi

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Nalan ERKARAKAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

0216 531 24 00

erkarakas@cinergroup.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Bağımsız Denetim Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı-Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

200191-700018-300113-800071-400139-600018

Süleyman UYAN

Yönetim Kurulu Üyesi

0216 531 24 00

s.uyan@cinergroup.com.tr

Tacigül ERDEM

Genel Müdür Vekili

0216 531 25 57

tacigul.erdem@parkelektrik.com.tr

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 29.03.2012
ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

NALAN ERKARAKAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı-Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu Başkanı-Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi

Ciner Grubu-Sermaye Piyasaları Grup Başkanı

A Grubu

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi -Üye

ALİ COŞKUN DUYAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Makine Mühendisi

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

A Grubu

Bağımsız Üye Değil

SÜLEYMAN UYAN

Yönetim Kurulu Murahhas Üye -Denetim Komitesi Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu-Denetim Komitesi Üyeliği

B Grubu

Bağımsız Üye Değil

Denetim Komitesi-Üye

ORHAN YÜKSEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

A Grubu

Bağımsız Üye Değil

DOĞAN PENÇE

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ciner Grubu-Finans Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği

A Grubu

Bağımsız Üye Değil

YAKUP KAYGUSUZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Maden Mühendisi

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

B Grubu

Bağımsız Üye Değil

CEVDET ÖZÇEVİK

Yönetim Kurulu Üyesi

Elektrik Mühendisi

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

B Grubu

Bağımsız Üye Değil

FERZAN ÇİTİCİ

Yönetim Kurulu Üyesi-Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı

Hukukcu

Yönetim Kurulu-Denetim Komitesi-Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliği

Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi-Başkan

SÜREYYA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanı

Maliyeci

Yönetim Kurulu-Denetim Komitesi Üyeliği

Bağımsız Üye

Denetim Komitesi-Başkan

HAKKI GÜLTEKİN

Denetim Kurulu Üyeliği

Yeminli Mali Müşavir

Denetim Kurulu Üyeliği-Yeminli Mali Müşavir

Denetim Kurulu Üyeliği-Yeminli Mali Müşavir

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 29.03.2012
ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Pay Senetleri

24.10.1997

TÜRKİYE

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

ULUSAL PAZAR

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2011/Yıllık [] 16.03.2012
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ:16 Mart 2012
KARAR SAYISI :12

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29  “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 16 Mart 2012 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2011 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2011/Yıllık [] 16.03.2012 15:34:01
Faaliyet Raporu

01/01/2011 – 31/12/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 29.02.2012
ŞGBF-Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

PARK HOLDİNG A.Ş.

91168622

61,24

TURGAY CİNER

10065983

6,76

DİĞER

47632638

32

TOPLAM

148867243

100

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 29.02.2012
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00/ 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00/ 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİK

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirket ortaklarımızdan Park Enerji Ekipmanları Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. , T.T.K ve K.V. K gereğince tüm aktif ve pasifiyle yine ortağımız Park Holding A.Ş. ile infisahsız olarak birleşmiştir. Birleşme nedeniyle Park Holding A.Ş. nin şirketimiz  sermayesindeki payı %39,65 den % 61,24 ‘e yükselmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 14.02.2012
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2011-31.12.2011

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

Geçici Vergi Beyannamesi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

14.02.2012

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2011 yılı 4.Dönem Geçici vergi beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.Söz konusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 13.02.2012
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

RUHSAT TEMDİT İŞLEMİ

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce hukuku uhdemizde bulunan Siirt ili Şirvan İlçesi Madenköy Köyü sınırlarındaki 2371 numaralı (İR-3748) ruhsat temdit edilerek süresi 07.02.2037 tarihine kadar uzatılmış ve işletme izni alanı 453,13 hektardan 1035.23 hektara genişletilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 17.01.2012
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt/Madenköy işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanması hakkında

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Siirt /Madenköy adresindeki işyerine ilişkin Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 6 Şubat 2012 tarihinde başlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2011/9 Aylık [] 28.10.2011
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ:28 Ekim 2011
KARAR SAYISI :33

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29  “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde düzenlenmiş, ve 28 Ekim 2011 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 1 Ocak 2011-30 Eylül 2011 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2011/9 Aylık [] 28.10.2011
Faaliyet Raporu

01/07/2011 – 30/09/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 11.10.2011
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD.NO:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt/Madenköy Bakır yatağı rezerv tespiti

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Siirt Madenköy’deki konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili olarak; talebimiz doğrultusunda, Micromine Consulting Services (‘MCS’, a division of Micromine Proprietary Limited) tarafından uluslararası rezerv tespit yöntemi olan JORC’a uygun olarak hazırlanan rezerv tahmin raporuna göre;

Madenköy Bakır Yatağı bakır tenörü bazında 3 farklı cevher yatağı olarak tanımlanmış ve üçü birlikte değerlendirildiğinde 31.182.000 ton kesin (measured)  olmak üzere toplam 39.875.000 ton rezerv tespit edilmiştir. Bu rezervin ortalama tenörü ise %2.40 olarak belirlenmiştir. Bugüne kadar sözkonusu toplam rezerv miktarının yaklaşık 3.000.000 ton’u üretilmiştir.

Artan rezerv rakamı ile bağlantılı olarak cevherin işlendiği konsantrasyon tesisi kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında kapasite 750.000ton/yıl’dan 1.200.000 ton/yıla çıkarılmış, hedeflenen 1.800.000ton/yıl’a çıkarılması çalışmaları ise sürdürülmektedir. Konsantrasyon tesisi kapasite artışı ile ilgili olarak Ekim 2011’e kadar yapılan yatırım tutarı yaklaşık 3.500.000 Euro dur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 25.08.2011
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

GRUP ŞİRKETİ İPOTEK VERİLMESİ

AÇIKLAMA:
Şirketimizin Yönetim Kurulu 25 Ağustos 2011 Perşembe günü şirket merkezinde yaptığı toplantısında;
Grup Şirketlerimizden Park Holding Anonim Şirketi lehine 35.000.000.-USD (Otuzbeşmilyon Amerikan Doları) ipotek verilmesine karar verilmiştir.Şirket’in grup şirketlerinin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin kamuya açıkladığımız son bilançodaki aktif toplamına oranı %15’tir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 18.08.2011

Maddi Duran Varlık Alımı

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Yok

Özet Bilgi

:

Bina satınalınmasına ilişkin karar

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

:

2.Derece tarihi bina statüsündeki iş merkezi binası

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

:

Beyoğlu Şişhane Meydanı / İSTANBUL 4.200 m2 brüt

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

18.08.2011

Toplam Alım Bedeli

:

30.500.000 USD

Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

:

36

Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

:

13

Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

:

89

Alım Koşulları

:

Peşin

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

:

Tamamlanacağı tarih 19-26.08.2011

Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri

:

Yatırım amaçlı

Karşı Taraf

:

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

:

Grup Dışı Şirket

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

:

Piyasa (Emsal) Yaklaşımı

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

:

Düzenlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

:

Düzenlendi

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar

:

59.580.000 TL

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

:

Gerçekleştirildi

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 18.08.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait İstanbul Beyoğlu Şişhane meydanında yer alan 2. Derece tarihi eser statüsündeki iş merkezi binasının 30.500.000 (otuzmilyonbeşyüzbin) Amerikan Doları’na alınmasına karar verilmiştir. Satın alma tutarı nakden ve peşinen ödenecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2011/6 Aylık [] 11.08.2011
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ:11 Ağustos 2011
KARAR SAYISI :24

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Bağımsız Denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29  “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde düzenlenmiş, ve 11 Ağustos 2011 tarih ve 24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 1 Ocak 2011-30 Haziran 2011 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

a)  . /  . /  . dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu

b)

c)

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2011/6 Aylık [] 11.08.2011 17:13:32
Faaliyet Raporu

01/01/2011 – 30/06/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 16.06.2011
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

SIIRT MADENKOY ISYERINDE KAMULASTIRMA KARARI ALINMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 312858 sicil numarasında “Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanı ile kayıtlı bulunan Şirketimizin Yönetim Kurulu 16.06.2011 günü Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karara bağlamışlardır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden 10.08.2003 tarihinde alınan ve hukuku uhdemizde bulunan, Siirt İli Şirvan İlçesi Madenköy Köyü sınırlarındaki 2371 Ruhsat numaralı (İR-3748) bakır madeni işletme sahasındaki bakır cevherinin üretilmesi ve flotasyonu ile ilgili kurulması planlanan ilave tesislerin ve müştemilatının yerleşimi için gerekli  olup da, Şirketimiz tarafından malikleriyle, kıymet takdir raporunda yer alan birim fiyatlar dikkate alınarak yapılan görüşmelerle satın alınamayan arazilerin,  ülke ekonomisi üzerindeki  katma değerin artırılması amacıyla ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 46.Maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kamulaştırması için İlgili Bakanlığa başvurulmasına ve bununla ilgili diğer gerekli işlemlerin ifasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 08.06.2011
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

09.06.2010

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,67 olarak güncellenmiştir.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,67 olarak güncellenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun verildiği tarihden sonra geçen on iki aylık süreç dikkate alınarak revize edilen notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmiştir.

ANA BAŞLIK NOTLARI

Pay Sahipleri                                        86,80
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık             94,69
Menfaat Sahipleri                                  89,86
Yönetim Kurulu                                     73,35

Toplam                                               86,66
Kurumsal yönetim derecelendirilmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin kurumsal web sitesi ” www.parkelektrik.com.tr <http://www.parkelektrik.com.tr> ” adresinde de yayınlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 03.05.2011
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Şırnak Silopi de bulunan ve rödovans usulü ile işlettiği ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş tarafından ana yakıt olarak kullanılan asfaltit madeni satış sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle 1.5.2011 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yeni sözleşme imzalanmıştır.Bu sözleşme çerçevesinde;
Silopi Elektrik Üretim A.Ş tarafından işletilmekte olan 1. ünitenin yıllık asfaltit ihtiyacı geçmiş yılda olduğu gibi 400.000 ton/yıl(+/- %10)olup,yatırımına başladığı 2. ve 3. ünitelerin devreye girmesiyle 3 katına çıkması öngörülen  asfaltit ihtiyacı da Şirketimiz tarafından karşılanacaktır.
Satışı yapılacak asfaltitin birim fiyatı ,birim maliyet tutarına %15 kar ilavesiyle  Silopi Termik Santralinin üretim faaliyetinin devam edeceği süre boyunca uygulanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2011/3 Aylık [] 28.04.2011
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ:28 Nisan 2011
KARAR SAYISI : 15

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29  “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 28 Nisan 2011 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart 2011 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2011/3 Aylık [] 28.04.2011
Faaliyet Raporu

01/01/2011 – 31/03/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 11.04.2011
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

15.03.2011

Özet Bilgi

:

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2010

Genel Kurul Tarihi

:

11.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 11 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 11:00’da Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 08.04.2011 tarih 20678 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin YÖNEY’in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıda 148.867.243.-TL (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırküç Türk Lirası) şirket sermayesine tekabül eden 14.886.724.300 adet paydan 200 adedinin asaleten 10.479.484.929 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 10.479.485.129 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 17 Mart 2011 tarih ve 747 sayılı Haberturk Gazetesi ve 17 Mart 2011 tarih ve 7774 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığının, ayrıca A ve B Grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 16 Mart 2011 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderildiğinin tespiti üzerine toplantının kanunen açılabileceği anlaşıldı. Bunun üzerine toplantı gündemdeki konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1-Divan Başkanlığına Nalan Erkarakaş’ın, Oy Toplayıcılığına Süleyman Uyan’ın, Katipliğe ise Tuğçe Karadağ Çiftçi’nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-Şirketimizin 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Uyan tarafından ve Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ise Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
4-Şirketin 01.01.2010 – 31.12.2010 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulunun 2010 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. “T.T.K.’nun 374. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmaksızın” kanunen oylamaya katılan diğer hissedarların kabul oyu ve oybirliği ile ayrı ayrı oylanmak suretiyle ibra edildiler.
Şirket denetçisi 2010 yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca oybirliği ile ibra edildi.
6-01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kardan vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
7-Şirketin 2010 yılında muhtelif kamu kurumlarına ve derneklere yapmış olduğu 737.058.-TL tutarında bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcileri olarak katılınan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek 223.952.000 adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.
8-Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcileri olarak katılınan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek 223.952.000 adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.
9-Şirket Denetim Kurulu Üyeliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Altunizade Mahallesi, Atıf Bey Sok. No:11/B-14 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Hakkı Gültekin’in seçilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. Hakkı Gültekin’in toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
10-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ücretlerinin görüşülmesine geçildi, yapılan görüşmeler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000.-TL ücret ödenmesine, Denetim Kurulu ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesine 56.972.400 adet çekimser oya karşılık 10.422.512.729 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla Genel Kurulca karar verildi.
11-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2011 yılı için seçilen “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunularak yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
12-Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcileri Bengi Dinçel ve Berna Yazkan bu hususun temsilcileri olarak katılınan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek 280.924.400 adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep ettiler.
13-Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin gerekli yetki ve iznin verilmesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcisi olarak katılınan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendisinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek 223.952.000 adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.
14-Dilekler maddesinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından MGI Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin 1 Ocak – 31 Aralık 2010 dönemi için hazırladığı İlişkili Taraf İşlemleri Değerleme Raporu ile 2011 yılı için hazırladığı İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Raporu ile Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ve Etik Kurallar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 01.04.2011
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD.NO:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT ÜRETİMİNE İLİŞKİN DEKAPAJ SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL İMZALANMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin asfaltit üretim faaliyeti ile ilgili olarak Şırnak İli Silopi İlçesi IR-2429 sayılı Ruhsat Sahasında dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye işi için Tellioğlu Petrol İnşaat Nakliyat Turizm Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile 17.06.2008 tarihinde imzalanıp komuoyuna duyurulan sözleşmeye ilave olarak; (+/- %20 ) 3.800.000 m3 dekapaj yapılarak, 400.000 ton asfaltit üretilmesi işi için 12 (oniki) ay süreli ek protokol düzenlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 15.03.2011
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 /0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 /0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Özet Bilgi

:

GENEL KURULUN 11 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

15.03.2011

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2010

Tarihi

:

11.04.2011

Saati

:

11

Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

GÜNDEM:
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
2010 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. 01.01.2010-31.12.2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası,
6. Yönetim Kurulu’nun 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2010 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
9. Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2011 yılı için DRT Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
12. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul’un bilgisine  sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 334. ve 335. maddelerinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin iznin verilmesi konusunda Genel Kurulca karar alınması,
14. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 11 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILACAK
2010 OLAĞAN GENEL KURUL’A DAVET

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 11:00’da ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenler, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu en geç 8 Nisan 2011 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaj listesine kayıt ettirmeyen ve Şirketimizden giriş kartı almayan pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formunun, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurul’a katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan Blokaj listesi esastır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun vekalet formunu toplantıya katılacak kişi adına doldurarak imzalarını notere onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

MKK’nın 294 no’lu Genel Mektubu’nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde “Genel Kurul blokaj mektubunu” ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul’a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın kaydileştirmek üzere Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ne müracaat etmeleri rica olunur.

Şirketimizin 2010 yılına ait Faaliyet Raporu, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.parkelektrik.com.tr <http://www.parkelektrik.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. 01.01.2010-31.12.2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası,
6. Yönetim Kurulu’nun 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2010 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
9. Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2011 yılı için DRT Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
12. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 334. ve 335. maddelerinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin iznin verilmesi konusunda Genel Kurulca karar alınması,
14. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 11 Nisan  2011 Pazartesi günü saat 11:00’da Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında (veya ekseriyet olmadığı takdirde müteakip toplantılarda) aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  ……  ‘i vekil tayin ediyorum.

A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)
c- Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d- Toplantıda ortaya çıkılabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılı.)

B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a-  Nominal değeri   : A Grubu  TL, B Grubu   ..TL
b-  Numarası    : Ekli Liste
c-  Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d-  Tertip ve serisi   :
e-  Hamiline-Nama yazılı olduğu :             …
Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı : ……………………………………………
Adresi    : ………………………………………..
: ……………………………………………
: ……………………………………………
NOT
1- (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2- Herhangi bir seçeneğin işaretlenmesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.

İmza

İMZA BEYANNAMESİ

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan ya da Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi ve vekil marifeti ve temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No. VIII sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim. ……/……../2011

BEYAN EDENİN
Adı Soyadı          :
Adresi                 :
Telefon               :

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 15.03.2011
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Özet Bilgi

:

2010 YILI KAR DAĞTIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

15.03.2011

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi

:

2010

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)

:

0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)

:

0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)

:

0

Borsa’da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı

:

Brüt (TL)

:

0

Net (TL)

:

0

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi

:

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 15 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
– Şirketimizin 2010 yılı karı üzerinden vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulmasına ve bu hususun  Genel Kurul’un onayına sunulmasına  karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2010/Yıllık [] 10.03.2011 Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ:10 Mart 2011
KARAR SAYISI :10

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29  “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 10 Mart 2011 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2010 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2010/Yıllık [] 10.03.2011
Faaliyet Raporu

01/01/2010 – 31/12/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 14.02.2011

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2010-31.12.2010

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

14.02.2011

EK AÇIKLAMALAR:
Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2010-31.12.2010 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizce rödavans karşılığı işletilmekte olan Şırnak ili Silopi ilçesi dahilinde bulunan İR-2429 ruhsat nolu sahada, 31 Ocak 2008 tarihinde yapılan özel açıklamayla o tarih itibariyle 25.696.000 ton olarak duyurulan asfaltit rezervinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’ nun 12 Ocak 2011 tarih B.15.2.TKİ.0.10.05.00-63 sayılı yazısıyla,yapılan ilave rezerv tespit çalışmaları sonucunda  2010 yılı sonu itibariyle  34.504.484 ton olarak olarak hesaplandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 23.12.2010
Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin 9 Aralık 2010 tarih ve 2010/50 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile fizibıl olamadığı için terketme kararı aldığı Siirt İli, Ruhsat No: AR-200802532, Erişim: 3169784 no.lu Maden Ruhsat sahası şirket yönetimince yeniden değerlendirilmiş; şirketimiz uhdesinde bulunan 4. Grup Bakır sahasında ihtiyaç duyulan yol malzemesi (mıcır) olarak kullanmak için ruhsatın terk edilmemesine ve Bu nedenle, 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun Geçici Madde 18’e göre 2-a grubu ruhsat almak için işletme projesi hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmesine karar verilmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 09.12.2010
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 9 Aralık 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
2008 yılı Nisan ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz II.Grup Maden (Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt vs.) arama ruhsatına konu olan  maden sahasında yapılan jeolojik etüd ve incelemelerin olumlu sonuç vermediği için bu sahanın işletilmesinin fizibil olmadığının  tespitiyle söz konusu Siirt İli, Ruhsat No: AR-200802532, Erişim: 3169784 no.lu Maden Ruhsat sahasının terk edilmesine karar verilmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 08.12.2010
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 8 Aralık 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ;Adana ili Ceyhan ilçesinde kurulması planlanan 435 MWm/423 MWe toplam kurulu gücündeki Doğal Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santralı projesi  için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 49 yıl süreyle Üretim Lisansı alınması talebiyle müracaatda bulunulmasına karar verilmiştir.

Park Elektrik 2010 yılına ait 9 aylık mali tablolarını açıkladı.

Faaliyet raporu
Finansal tablo ve dipnotlar
Beyan

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 06.09.2010

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 6 Eylül 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Siirt İli, Şirvan İlçesi, Madenköy mevkiinde bulunan işletmemizde 15 Mayıs 2010 tarihinde geçici olarak durdurulan üretimin, işyeri güvenliğinin sağlanması sonucu tesislerimizde üretim yapılabilir duruma gelindiği anlaşıldığından,15 Eylül 2010 tarihinden itibaren başlatılmasına; Bununla ilgili olarak yapılması gereken her türlü işlemlerin ifasına karar verilmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 02.09.2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 2 Eylül 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Siirt İli, Şirvan İlçesi, Madenköy mevkiinde bulunan Yeraltı Bakır İşletmemizin Müdürü Cemal Kumru’nun görevinin fabrika müdürü olarak değiştirilmesine, İşletme Müdürlüğü’ne İsmail Hakkı İçyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

Park Elektrik 2010 yılı 6 aylık mali tablo ve dipnotlarını açıkladı

PDF dökümanını görüntülemek için tıklayınız.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE [] 09.06.2010 12:08:28
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ SONUCU

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda genel ortalama olarak 8,65 notu ile derecelendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim notu, SPK’nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Alt Kategoriler     Ağırlık %     Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri     25     8,68
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık     35     9,44
Menfaat Sahipleri     15     8,99
Yönetim Kurulu     25     7,29
Toplam     100     8,65

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.’nin vermiş olduğu 8,65’lik not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir.

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA A.Ş.’nin hazırlamış olduğu ekte yer alan detaylı rapor Şirketimizin kurumsal web sitesi www.parkelektrik.com.tr adresinde de yayınlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE [] 02.06.2010 22:01:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)

2822 SAYILI YASANIN 35.MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN GREV OYLAMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Siirt /Madenköy’deki bakır işletmesiyle ilgili olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı konusunda , 2822 sayılı yasanın 35. maddesi gereğince ; sendika tarafından 240 kişinin katıldığı toplantıda yapılan grev oylamasında 239 kişinin greve hayır oyu verdiğine ilişkin tutanak sendika tarafından şirketimize ulaştırılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamu oyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 25.05.2010 17:20:32
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimize ait Şirvan İlçesi Madenköy’de bulunan işyerimizde T. Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.05.2010 tarih 266 sayılı Grev Kararı Şirketimize 24.05.2010 tarihinde tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin 25.05.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimize ait Şirvan İlçesi Madenköy’de bulunan Yer altı Bakır Cevheri Ocağı, Bakır Proses Tesisleri ve yardımcı tesislerin bulunduğu işyerlerimizde 2822 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca Lokavt Kararı alınmasına,

2. 2822 sayılı yasanın 37. maddesi uyarınca Lokavt Kararının uygulamaya konulacağı tarihin bilahare Yönetim Kurulunca tespit edilmesine,

karar verilmiştir.

18.05.2010 15:37:21
***PRKTE***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi:
PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.:
0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:
0216 531 24 00 / 0216 531 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:
Hayır

Özet Bilgi:
TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Siirt Madenköy Işletmesiyle ilgili olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile devam eden toplu iş görüşmeleri çerçevesinde, ilgili sendika tarafından grev kararının alınarak ilan edildiği öğrenilmiştir.Şirketimize karşı noter kanalıyla tebliğ edilmesi halinde hüküm doğuracak kararın Şirketimizce tebellüğünü takip eden yasal süre içerisinde konuyla ilgili değerlendirme yapılacak ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

IMKB

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 18.05.2010
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 18 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) 17.05.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, aralarında görev bölümü yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Nalan Erkarakaş’ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Ali Coşkun Duyak’ın ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süreyya Turgut’un, Orhan Yüksel’in, Doğan Pençe’nin, Yakup Kaygusuz’un, Süleyman Uyan’ın, Cevdet Özçevik’in ve Ferzan Çitici’nin getirilmesine,

2) Süleyman Uyan’ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin devamına,

3) Şirketimiz Denetim Komitesi’ne Süreyya Turgut ve Süleyman Uyan’ın seçilmelerine, Süreyya Turgut’un Denetim Komitesi Başkanlığına, Süleyman Uyan’ın Denetim Komitesi Üyeliğine getirilmelerine,

4) Şirketimiz Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi’ne Nalan Erkarakaş, Ferzan Çitici ve Selim Erdoğan’ın seçilmelerine, Ferzan Çitici’nin Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanlığına, Nalan Erkarakaş ve Selim Erdoğan’ın Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliğine getirilmelerine,

5) Kemal Gürsel Özyar’ın İthalat Müdürü olarak atanmasına,

6) Şirketin temsil ve ilzam konusu ele alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Coşkun Duyak, Yönetim Kurulu Üyeleri Süreyya Turgut, Orhan Yüksel, Doğan Pençe, Yakup Kaygusuz, Süleyman Uyan, Cevdet Özçevik ve Ferzan Çitici’ye (A) grubu, Mali İşler Müdürü ve Genel Müdür Vekili Tacigül Erdem’e ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar’a (B) grubu, Muhasebe Şefi Murat Çolak’a (C) grubu imza yetkisi verilmesine,

karar verilmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 18.05.2010
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin Siirt Madenköy Işletmesiyle ilgili olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile devam eden toplu iş görüşmeleri çerçevesinde, ilgili sendika tarafından grev kararının alınarak ilan edildiği öğrenilmiştir. Şirketimize karşı noter kanalıyla tebliğ edilmesi halinde hüküm doğuracak kararın Şirketimizce tebellüğünü takip eden yasal süre içerisinde konuyla ilgili değerlendirme yapılacak ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 15.05.2010 19:40:23
Özel Durum Açıklaması (Genel)

14 Mayıs 2010 tarihinde Siirt Madenköy’deki işyerimizde işçiler arasında çıkan çatışmalar sonucunda işyeri güvenliği, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 15 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçici süre ile üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. Gelişmelerle iligili olarak kamuoyuna bilgi verilecektir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 17.05.2010 14:04:05
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketimizin 17.05.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 20.04.2010 17:39:20

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin 20 Nisan 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

– Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 10:00’da ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, toplantı yerinin,gündemin ve diğer hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

– Şirketimizin 2009 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. 01.01.2009-31.12.2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası,
6. Yönetim Kurulu’nun 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2009 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
9. Yeni Yönetim Kurulunun seçimi ve görev süresinin tespiti,
10. Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2010 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
13. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 334. ve 335. maddelerinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin iznin verilmesi konusunda Genel Kurulca karar alınması,
15. Dilekler ve kapanış.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 02.04.2010 16:48:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin Şırnak ili Silopi ilçesindeki asfaltit sahasına ilişkin 13.11.2003 tarih ve 73552 sayılı yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi işlemleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmıştır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 01.04.2010 10:03:46
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin asfaltit üretim faaliyeti ile ilgili olarak Şırnak İli Silopi İlçesi IR-2429 sayılı Ruhsat Sahasında dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye işi için Tellioğlu Petrol İnşaat Nakliyat Turizm Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile 17.06.2008 tarihinde imzalanıp komuoyuna duyurulan sözleşmeye ait olan (+/- %20 ) 4.000.000 m3 dekapaj ve cevher kazı nakli işinden geriye kalan toplam 2.322.000 m3 dekapaj yapılarak 448.000 ton asfaltit üretilmesi işinin bitirilmesi için 15 (onbeş) ay süreli ek protokol düzenlenmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE , 2009/Yıllık 11.03.2010 15:28:11
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ:11 Mart 2010
KARAR SAYISI :7

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 11 Mart 2010 tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2009 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN     Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi     Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE 15.02.2010

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi :     01.01.2009-31.12.2009
Mali Tablonun Verildiği Otorite :     BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni :     GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi :     15.02.2010

Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

Park Elektrik 1998 – 2009 Şirket Haberleri

Ceytaş 1998 – 2009 Şirket Haberleri

UYARI: Şirketimiz yaptığı özel durum açıklamalarında, tarafına ulaşan konuyla ilgili bilgileri yansıtmaktadır ve bu bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları göstermektedir. Sitemizde yer alan şirket haberleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın web sitesinden direk olarak temin edilmektedir. Şirketimiz, kendi kontrolü dışında, bu siteden kaynaklanabilecek olan teknik aksamalardan veya haberlerin içeriğinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Tuesday October 30th, 2012

Şirket Haberleri

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 15.05.2012 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks […]
Tuesday October 30th, 2012

Registration Info

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE CERTIFICATE OF ACTIVITY (Copy of Trade Registry) 12/01/2010 TRADE REGISTRY NO 312858 COMPANY PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ […]
Tuesday October 30th, 2012

IPO Prospectus and Circular

(2790 Kb) Ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde hazırlanacak duyuru metni (236 Kb) 18/04/2000 TARİH VE 45/458 SAYI Park Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nden Çıkarılmış Sermayemizin […]
heary pussy old man girl porn cum of girls pussy vedio