Özet Finansal Bilgiler

 

Özet Gelir Tablosu
(TL mn)
2010
2011
2012
2013
2014
Satışlar
84
173
265
261
223
Brüt Kâr
44
107
134
72,4
24
Brüt Kâr Marjı
52%
62%
51%
28%
11%
FAVÖK
42
112
165
146,6
135
FAVÖK Marjı
50%
65%
62%
57%
52%
Net Kâr
37
101
107
69
21
Net Kâr Marjı
44%
58%
40%
27%
9%

 

Özet Bilanço
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam Aktifler
376
484
503
584
553
Özkaynaklar
343
443
451
520
499
Toplam Borç
33
41
52
64
55