Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Park Elektrik ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ve geleceğine katkı sağlamayı temel hedeflerinden birisi olarak belirlemiş olması paralelinde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, iş yaptığı ülkenin ve bölgenin sosyal gelişimine destek sağlayacak bağış ve yardımlarda bulunma ilkesine sahiptir.

Bu kapsamda Ciner Grubu bünyesinde sürdürülen ve internet sitesinde de detaylarına yer verilen çok büyük kapsamlı projelere yapılan katkının yanı sıra, Park Elektrik faaliyette bulunduğu bölgelerde pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır.

Üretim tesislerinin bulunduğu bölge şartlarını geliştirmek ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak amacını taşıyan bu projeler;

i) Eğitim,
ii) Sağlık,
iii) Köylere yapılan bağışlar,
iv) Güvenlik kuvvetlerine yapılan bağışlar,
v) Vakıflara yapılan bağışlar ve
vi) Diğer bağışlar

olmak üzere altı ana başlıkta toplanabilir.