Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon
• Teknoloji ve yeni gelişmeleri takip etmek ve işin her aşamasında uygulamak,
• Hep daha iyi çalışma koşulları oluşturmak üzere çalışmak,
• Çalışanları motive ederek verimliliği arttırmak,
• Düşük maliyetle ve güvenli iş sahaları kurmak,
• Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, olası kayıplardan kaçınmak.

Vizyon;

Şirketin yurtiçi ve yurtdışında aynı sektörde yer alan şirketler arasında lider konuma yükselmesi, kaliteden asla ödün vermeden büyümesi, etkin ve dengeli büyümenin Şirketin her faaliyetine yansıtılması, en düşük maliyetle en yüksek verim sağlamaya çalışarak yatırımcıların maksimum kar etmesinin sağlanması.

Değerler;

• Dürüstlük – Şirket verdiği sözlerin arkasında durur.
• Güvenlik ve çevre- Çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve faaliyetlerimizde çevre korunmasına maksimum önem verilmesi sağlanır.
• Değer vermek- Çalışanlarımıza değer verir, açık, dürüst davranırız. Takım çalışmasına ve güvenli çalışma ortamına önem veririz.
• Kar payı – Hissedarlarımızın şirket faaliyetlerinden maksimum kar elde edebilmesini gözetiriz.
• Teknoloji – Yüksek teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, faaliyetlerimizde uygulanmasını sağlarız.
• Motivasyon – Motive edici iş ortamının verimi arttıracağının bilincinde olarak oluşturulmasını sağlarız.

 

PARK HOLDİNG A.Ş. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Tüm şirketlerimizdeki faaliyetlerimizde çalışanlarımız, stajyerlerimiz, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve kamşularımız için uygun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koşullarını sağlamak ve bu koşulları sürekli iyileştirmek öncelikli hedefimizdir.
İSG alanındaki hedefimiz daima üretim hedefinin önünde tutulacaktır.
Çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, taşeronlarımızın ve tedarikçilerimizin İSG hususunda müşterilerimize, ziyaretçilerimize ve komşularımıza örnek olacak şekilde sorumluluk bilinciyle davranmaları sürekli teşvik edilecektir. En üst seviyedeki yöneticilerimizden başlayarak tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla paylaşılacak bu sorumluluk çerçevesinde:
* İSG MEVZUATI yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek
* Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bağlılıkla uyacağı bir İSG KÜLTÜRÜ oluşturmak
* “ÖNCE GÜVENLİK” prensibini her çalışanımızın benimsemesini sağlamak
* İSG çalışmalarımızı SÜREKLİ İYİLEŞTİRME felsefesi ile yürütmek
* İSG koşullarının sürekli iyileştirilmesi için ÇALIŞANLARIMIZIN AKTİF KATILIMI’nı sağlamak
* Ortam kaynaklı riskleri engellemek için gerekli analizleri yaparak PROAKTİF ÖNLEMLER almak
* Davranış kaynaklı riskleri engellemek için çalışanlarımızın tüm EĞİTİM ihtiyaçlarını karşılamak
* Gerçekleşen risklerin tekrarını önlemek için VAKA ANALİZİ yaparak gerekli tedbirleri almak
* İSG için gerekli İŞ GÜCÜ ve FİNANS KAYNAĞI ayırmak
* Şirketlerimiz arasında bilgi paylaşımını da sağlayacak YILLIK İSG PROGRAMI oluşturmak
* İSG İÇ DENETİMİ yaparak İSG Politikamızın takipçisi olmak
* “Türkiye’nin en büyük grubu olmak ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ve geleceğine katkı sağlamak.” hedefimizin verdiği SOSYAL SORUMLULUK bilinci ile öğrendiklerimizi paylaşmak taahhüdümüzdür.

Park Holding A.Ş. İş sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı okumak için tıklayın

Salı Ekim 30th, 2012

Misyon Vizyon ve Değerler

Misyon • Teknoloji ve yeni gelişmeleri takip etmek ve işin her aşamasında uygulamak, • Hep daha iyi çalışma koşulları oluşturmak üzere çalışmak, • Çalışanları motive ederek […]