Tarihçe

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 18 Mart 1994 tarihinde tekstil sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 2000 yılında gerçekleştirdiği Ana Sözleşme değişikliğiyle ticaret ünvanını ve faaliyet alanını madencilik ve enerji sektörlerine giriş için hazır hale getiren Şirket, o tarihten sonra madencilik alanında faaliyet göstermiştir. Şirket, 2006-2017 yılları arasında Siirt’teki bakır madeninde konsantre bakır üretimini sürdürmüştür, tüvenan üretimi sonrasında konsantrasyon tesisinde ürettiği konsantre bakırın tamamını ihraç etmiştir.

Park Elektrik, Nisan 2009 tarihinde BİST’de işlem görmekte olan grup şirketlerinden, Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesinin ardından aktifleri arasına katılan asfaltit madeninde 2009-2013 yılları arasında bakır üretiminin yanı sıra asfaltit üretimi alanında da faaliyet göstermiştir. Asfaltit operasyonları 2014 yılında Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredilmiştir.

Şirket, Mart 2017 tarihi itibariyle bakır madenciliği ile ilgili varlıklarını satarak bakır alanındaki faaliyetlerine son vermiş, aynı tarihte Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 hissesini satın alarak faaliyet alanını değiştirmiştir.

Şirket, 17 Mart 2017 tarihinde konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarını 195.000.000 ABD Doları + KDV bedelle Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satmış, 18 Mart 2017 tarihinde Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 oranındaki hissesini 150.000.000 ABD Doları bedelle satın alarak iştirak etme kararı almıştır.

Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., uhdesinde ortalama 2069 kcal/kg alt ısıl değere sahip toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ruhsatı ile 500 MW kurulu güce sahip olacak akışkan yataklı kazan teknolojisi ile kurulacak olan Konya Ilgın termik santrali elektrik üretim/satış lisansını bulundurmaktadır.

 

Salı Ekim 30th, 2012

Tarihçe

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 18 Mart 1994 tarihinde tekstil sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 2000 yılında gerçekleştirdiği Ana Sözleşme değişikliğiyle ticaret ünvanını […]