Kurumsal Yönetim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2016 [] 28.03.2016 19:05:16

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.03.2016 19:00:08
2 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.03.2016 19:03:35

 

Adres Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon 216 – 5312400
Faks 216 – 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 – 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 – 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılına ilişkin kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Sehven eklenen 2014 kar dağıtım tablosu 2015 kar dağıtım tablosu ile değiştirilmiştir.

28/03/2016 18:44’de KAP’ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 30.03.2016

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5 0,3709488 0,3153065
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018 0,3709488 0,3153065

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.06.2016

 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018 0,000 0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu’ nun 28 Mart 2016 tarihli toplantısında;
2015 yılına ait dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243 TL üzerinden % 37,095 kar dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,3709488 TL, net 0,3153065 TL olmak üzere 55.222.123,83 TL tutarındaki nakit kar payının 20 Haziran 2016 tarihinde ödenmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2016 [] 28.03.2016 18:44:36

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.03.2016 18:41:01
2 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.03.2016 18:43:41

 

Adres Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon 216 – 5312400
Faks 216 – 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 – 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 – 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılına ilişkin kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 30.03.2016

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5 0,3709488 0,3153065
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018 0,3709488 0,3153065

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.06.2016

 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018 0,000 0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu’ nun 28 Mart 2016 tarihli toplantısında;
2015 yılına ait dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243 TL üzerinden % 37,095 kar dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,3709488 TL, net 0,3153065 TL olmak üzere 55.222.123,83 TL tutarındaki nakit kar payının 20 Haziran 2016 tarihinde ödenmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2015 [] 06.04.2015 18:25:38

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.04.2015 18:22:30
2 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.04.2015 18:24:48

 

Adres Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon 216 – 5312400
Faks 216 – 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 – 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 – 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılına ilişkin kar dağıtımı hakkında yönetim kurulu kararı

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2015

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5 0,6144404 0,5222437
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018 0,6144404 0,5222437

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.12.2015

 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018 0,000 0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu’nun 6 Nisan 2015 tarihli toplantısında;
2014 yılına ait dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %61,44 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,6144044 TL, net 0,5222437 TL olmak üzere 91.464.686,80 TL tutarındaki nakit kâr payının 31 Aralık 2015 tarihinde ödenmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan eder.

 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 27.01.2015 17:27:01

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.01.2015 17:24:02
2 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.01.2015 17:26:57

 

Ortaklığın Adresi : Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 24 70
E-posta adresi : info@parkelektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 11.12.2014-31.12.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Birleşme Sözleşmesi ve Yön.Kurulu Birleşme Raporunda yapılan değişikliklerin kabulune ilişkin karar alınmıştır.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 27.01.2014 tarihli  Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirketimizin  31.12.2014 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu Birleşme Raporunun yapılan değişikliklerle kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 31.12.2014 16:54:00

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2014 16:50:13
2 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2014 16:52:27

 

Ortaklığın Adresi : Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 24 70
E-posta adresi : info@parkelektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 11.12.2014-25.12.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında Yönetim Kurulu kararı

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 01.09.2014 ve 11.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde Silopi Elektrik Üretim A.Ş. (Silopi Elektrik) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 136-158. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-20 maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ (Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.09.2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devralma yolu ile birleşmesine ilişkin olarak 31 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1) TTK md.147 hükmü ile Tebliğin 9.maddesi uyarınca, 01.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen ve Devralan Silopi  Elektrik Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlanan Birleşme hakkındaki raporun, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton International Üye Kuruluşu) tarafından düzenlenen 25.12.2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporunda tespit edilen hususlar ile birleşme koşullarını ve diğer birleşmeye ilişkin şartları çerçevesinde güncellenmesine ve yine, Devralan Silopi Elektrik Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlanan yeni Birleşme hakkında raporun kabul edilmesine,

2) TTK md.145-146 hükümleri ile Tebliğin 9.maddesi uyarınca hazırlanan 01.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen Birleşme Sözleşmesinin 25.12.2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporunda tespit edilen hususlar ile birleşme koşullarını ve diğer birleşmeye ilişkin şartları çerçevesinde güncellenmesine ve yeni Birleşme sözleşmesinin imzalanmasına,

3) Ayrılma hakkı kullanım fiyatının SPK’nın II-23.1 Tebliğinin 10.maddesi uyarınca 4.20-TL olarak uygulanmasına,

4) 01.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu  toplantısında kabul edilen ve bu kararın  ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarısının onayı için ilgili merciilere başvurulmasına,

5) Borsa İstanbul A.Ş.’nin 12.11.21014 tarihli ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun  21.11.2014 tarihli Kurul toplantılarında alınan onaylar çerçevesinde 30.09.2014 tarihli Finansal Tablolar esas alınarak güncellenen belgelerin birleşme işleminde dikkate alınması teminen  Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 19.11.2014 21:53:38

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.11.2014 21:51:43
2 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.11.2014 21:53:38

 

Ortaklığın Adresi : Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 24 70
E-posta adresi : info@parkelektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 01.09.2014, 13.10.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Birleşme işlemine ilişkin Birleşme Oranı ve Hisse Değiştirme Oranının değişikliği hakkında Yönetim Kurulu kararı alınmıştır

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 01.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Silopi Elektrik Üretim A.Ş. (Silopi Elektrik) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 136-158. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-20 maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile birleşmesine ilişkin olarak, 15.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda, TTK md.147 hükmü ile Tebliğin 9.maddesi uyarınca, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton International Üye Kuruluşu) tarafından 12.09.2014 tarihinde düzenlenen ve 04.11.2014 tarihinde revize edilen Uzman Kuruluş Raporunda tespit edilen hususlar ile birleşme koşullarını ve diğer birleşmeye ilişkin şartları içeren, Devralan Silopi Elektrik Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlanan Birleşme hakkında raporun kabul edilmesine ve TTK md.145-146 hükümleri ile Tebliğin 9.maddesi uyarınca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmişti.
Bugün alınan Yönetim Kurulu toplantısında;
Yönetim Kurulumuz, küçük yatırımcının yararını gözeterek Uzman Kuruluş Raporunda düzenlenen üç yöntemden iki yöntemin ortalaması kullanılarak ortaya çıkan ve ekte  tablolaştırılarak “Tabloda 1″‘de yer verilen ve %74.19 olan Birleşme oranı yerine, Park Elektrik’in lehine olmak üzere aşağıdaki “Tablo 2″‘de yer alan ve her üç yöntemin de ağırlıklandırılarak kullanıldığı hesaplama yöntemi ile ulaşılan %72.22 oranının belirlenmesine,değiştirme oranının 0.186914’den 0.206757’ye çıkarılmasına karar vermiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 13.10.2014 18:32:32

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.10.2014 18:29:22
2 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.10.2014 18:32:26

 

Ortaklığın Adresi : Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 24 70
E-posta adresi : info@parkelektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 01.09.2014, 01.10.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Birleşme işleminde devralan şirket Silopi Elektrik’in kar dağıtım politikasına ilişkin aldığı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin devrolma yoluyla birleşme işlemine taraf olarak devralan şirket Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’nin   Genel Kurul’a  sunmak üzere kar dağıtım politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alması nedeniyle birleşme rapor ve sözleşmesine bu çercevede bilgilerin eklenmesi yönünde 13.10.2014 tarihinde Yönetim kurulu kararı alınmıştır.İlgili Kar Dağıtım politikası ektedir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 15.09.2014 18:26:37

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.09.2014 18:22:52
2 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.09.2014 18:26:07

 

Ortaklığın Adresi : Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 24 70
E-posta adresi : info@parkelektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 01.09.2014,12.09.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Birleşme sözleşmesinin imzalanması ve ilgili kurumlara başvurulması hakkında Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 15.09.2014 tarihli  Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 01.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Silopi Elektrik Üretim A.Ş. (Silopi Elektrik) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 136-158. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-20 maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile birleşmesine ilişkin olarak;

1) TTK md.147 hükmü ile Tebliğin 9.maddesi uyarınca, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton International Üye Kuruluşu) tarafından düzenlenen 12.09.2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporunda tespit edilen hususlar ile birleşme koşullarını ve diğer birleşmeye ilişkin şartları içeren, Devralan Silopi Elektrik Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlanan birleşme hakkında bir raporun kabul edilmesine,
2) TTK md.145-146 hükümleri ile Tebliğin 9.maddesi uyarınca Birleşme Sözleşmesinin imzalanmasına,
3) Bu esaslar çerçevesinde, SPK’na, BİAŞ’a ve EPDK’na  başvurulmasına
karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME [] 14.08.2014 17:30:49

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.08.2014 17:25:25
2 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.08.2014 17:28:25

 

Ortaklığın Adresi : Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 24 70
E-posta adresi : info@parkelektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 07.03.2014 , 05.09.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Adana/Ceyhan ve Edirne’de kurulması planlanan doğal gaz kombine çevrim santralleri lisans başvurusunun iptaline ilişkin alınan karar

AÇIKLAMA:

Şirketimizin  14.08.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Adana ili Ceyhan ilçesinde kurulması planlanan 435MWm/423Mwe kurulu gücünde ve Edirne ili Merkez ilçesinde kurulması planlanan 447MWm/439Mwe kurulu gücündeki doğal gaz yakıtlı termik kombine çevrim tipindeki üretim tesislerinin konuşlanacağı alanlarla ilgili olarak gelinen aşamada imar planlarında değişiklik yapılmadan projelerin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı,plan revizyon çalışmalarının ise uzun bir süreç alacak olması nedeniyle bu sorun giderilinceye kadar yatırım kararının durdurulmasına ve lisans başvurumuzun iptali ve tüm haklarımızın iadesi talebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na başvurulmasına karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2014 [] 27.03.2014 13:36:31

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR VEKİLİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.03.2014 13:33:36
2 SÜLEYMAN UYAN MURAHHAS ÜYE PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.03.2014 13:35:48

 

Adres Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon 216 – 5312400
Faks 216 – 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 – 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 – 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurulun onayına sunulacak 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2014

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5 0,4281959 0,3639665
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018 0,4281959 0,3639665

 

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.06.2014

 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018 0,000 0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu’ nun 27.03.2014 tarihli toplantısında;
Şirketimizin,2013 yılına ait dönem karı ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243 TL üzerinden % 42,819 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,42819 TL, net 0,36397 TL olmak üzere 63.744.336,22 TL tutarındaki nakit kar payının 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul tarihimiz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Ana Sözleşme tadilimizin onayını müteakip belirlenecek ve kamuya açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

Cuma Mayıs 27th, 2016

Yönetim Kurulu Kararları

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, 2016 [] 28.03.2016 19:05:16 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 TACİGÜL ERDEM GENEL MÜDÜR […]
Çarşamba Haziran 10th, 2015

Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar

Dökümanları görüntülemek için üzerlerine tıklayınız. Tazminat Politikası Bilgilendirme Politikası Bağış ve Yardım Politikası Ücretlendirme Politikası Kar Dağıtım Politikası İnsan Kaynakları Politikası İç Yönerge İç Yönerge No […]
Salı Ekim 30th, 2012

İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin güncel İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi aşağıda yer […]
Salı Ekim 30th, 2012

Üst Yönetim

TACİGÜL ERDEM, Genel Müdür Vekili ve Mali İşler Müdürü 1977 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat ve Ticaret Y.O.’ndan mezun olan Tacigül Erdem, mali işler alanında çeşitli firmalardaki […]