Derecelendirme Raporu

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Park Elektrik) için SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan dönemsel revizyon çalışması neticesinde, Park Elektrik’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 6 Haziran 2022 tarihinde 91,27 (9,13) olarak teyit edilmiştir. SAHA, bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan metodolojisini kullanmıştır.

 

Ayrıca, SAHA yıllık olarak Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi yayınlamaktadır. Bu endeks, ülkeleri hem kurumsal yönetim prensiplerine uyma düzeylerine hem de kurumsal yönetimle ilgili kurumlarının gelişmişlik düzeylerine göre sıralamaktadır. Endeksin oluşumunda uluslararası kabul görmüş standartlar, kurallar, yönetmelikler ve ülkeleri şeffaflık, yolsuzluk, iş yapma kolaylığı açısından mukayese eden endeksler dikkate alınmaktadır. Park Elektrik, SAHA’nın 10 Mayıs 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’ine (“DKYE”) göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA’nın yayımladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nin detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir.

 

Ana başlıklar itibariyle Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.

Ana Bölümler Ağırlık Not
Pay Sahipleri 25% 89,04
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25% 97,87
Menfaat Sahipleri 15% 85,55
Yönetim Kurulu 35% 90,62
Toplam 100% 91,27

 

 

 

Park Elektrik 6 Haziran 2022 Tarihli Dönem Revizyonu
Park Elektrik 4 Haziran 2021 Tarihli Derecelendirme Raporu
Park Elektrik 5 Haziran 2020 Tarihli Dönem Revizyonu
Park Elektrik 7 Haziran 2019 Tarihli Dönem Revizyonu
Park Elektrik 5 Haziran 2018 Tarihli Derecelendirme Raporu

 

Salı Ekim 30th, 2012

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Park Elektrik) için SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan dönemsel revizyon çalışması neticesinde, Park […]
http://wp-test.evotek.bg/sucking-jerkoff/father-rapes-young-daughter-porn-pristine-edge-fantasy-massage-porn/