Kurumsal Yönetim

Şirketin Sermaye Dağılımı ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye       :  148.867.243 TL
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
ORTAKLIK YAPISI
PAY SAHİBİ Pay Nama/ Pay Pay Sermaye  
Grubu Hamiline Adedi Oranı Miktarı (TL)
Park Holding A.Ş. A Nama 1.648.340.856 11,07% 16.483.408,56
Park Holding A.Ş. B Nama 7.468.521.385 50,17% 74.685.213,85
Ara Toplam 9.116.862.241 61,24% 91.168.622,41
Turgay CİNER                                    A Nama 105.715.714 0,71% 1.057.157,14
Turgay CİNER                                    B Nama 900.882.574 6,05% 9.008.825,74
Ara Toplam 1.006.598.288 6,76% 10.065.982,88
 
Diğer A Nama 30.000 0,00% 300
Diğer B Nama 4.688.233.771 31,49% 46.882.337,71
Ara Toplam 4.688.263.771 31,49% 46.882.637,71
       
Geri Alınan Paylar A Nama 75.000.000 0,50% 750.000,00
 
TOPLAM     14.886.724.300 100,00% 148.867.243,00

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yönetim kurulunun (6) altı üyesi A grubu pay sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
Oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay

Grubu

Nama/

Hamiline

Pay

Adedi

Nominal Pay

Tutarı (TL)

Pay

Oranı

İmtiyaz
A Nama 1.829.086.570 18.290.866 %12,29 6 Yönetim Kurulu üyesini seçme hakkı.
B Nama 13.057.637.730 130.576.377 %87,71 3 Yönetim Kurulu üyesini seçme hakkı.
Salı Ekim 30th, 2012

Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin Sermaye Dağılımı ve Ortaklık Yapısı Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL Çıkarılmış Sermaye       :  148.867.243 TL PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN ORTAKLIK YAPISI […]
Salı Ekim 30th, 2012

Esas Sözleşme

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÜNCELLENMİŞ ESAS SÖZLEŞMESİ-20.05.2019 Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret […]
Salı Ekim 30th, 2012

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Park Elektrik) için SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme neticesinde Park Elektrik’in kurumsal yönetim […]
Salı Ekim 30th, 2012

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ   2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirket, 26 Nisan 2005 tarihi itibarıyla pay sahiplerinin haklarının kullanımını ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri […]