Ürünler

YÖNETİM KURULU

 

Yönetim Kurulu Başkanı
Gürsel USTA

Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubuna geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılmıştır. 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır.

 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdal YAVUZ

2017 yılından itibaren Ciner Grubu Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Erdal Yavuz, 2010-2017 Haziran döneminde Türk Hava Yolları İştirakler Başkanlığı pozisyonunda çalışmıştır. THY Grubu şirketlerinden TGS ve SunExpress’in Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Amerikan İş Konseyinde de THY’yi temsil etmiş olan Yavuz, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2001 yılında İngiltere Cass Business School’dan MBA derecesini almıştır. Kariyerine TSKB’de başlayan Yavuz hazine yönetimi, kurumsal finansman, proje finansmanı ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir. Erdal Yavuz, 2001 yılında Standard & Poors Londra ofisinde, 2004-2006 yılları arasında Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.’de, 2006-2010 yılları arasında Vodafone Grubu’nda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan YÜKSEL

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Orhan Yüksel, 1978 yılından itibaren özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup ayrıca KGK tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmiştir. 1994 yılından bu yana Ciner Grubu’nda Mali İşler üst düzey yöneticiliği yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi
Özkan GÖKMEN

1991 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özkan GÖKMEN aynı yıl Türkiye Kömür İşletmeleri’nde (TKİ) iş hayatına başlamıştır. TKİ bünyesinde Çayırhan Orta Anadolu Linyitleri işletmesinde vardiya mühendisi ve mekanizasyon bölüm mühendisi görevlerinde bulunmuştur. TKİ bünyesinden ayrıldıktan sonra, 1 Temmuz 2000 tarihinde Ciner Grubu bünyesine katılan Özkan GÖKMEN halen kariyerini Ciner Grubu’nda devam ettirmektedir. Ciner Grubu bünyesindeki Çayırhan Termik Santral işletmesinde yeraltı mekanizasyon şefi, elektro-mekanik müdürlüğü ve işletme müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. Halen Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubunda üst düzey yöneticilik yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet ÖZÇEVİK

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Özçevik, T.K.İ. Kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 1999 yılında Ciner Grubu’na katılmıştır. Halen Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubunda üst düzey yöneticilik yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Yeşiltaş

1984 yılında Ordu/Fatsa’da doğan Selçuk Yeşiltaş, 2007 yılında Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Ekonomi yüksek lisans programına katılmıştır. 2007 yılında Denizbank Kurumsal Bankacılık Bölümü’nde iş hayatına başlayan Yeşiltaş, 2015 Haziran ayında Ciner Grub’na katılmadan önce ayrıca Fibabanka ve TSKB’de Kurumsal Bankacılık Bölümleri’nde çalışmıştır. Ciner Grubu’nda Proje Finansman ve İş Geliştirme Müdürü olarak göreve başlayan Yeşiltaş, 2016 yılından bu yana Grup Finans Koordinatörü olarak görev yapmakta olup aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SIRAÇ ASLAN

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Mehmet Sıraç Aslan, 1971 yılında Diyarbakır hakim adayı olarak yargı mesleğine başlamıştır. Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi görevlerinin ardından 1990 yılında Yargıtay üyesi olarak Yargıtaya atanmıştır. 10 yıl Yüksek Mahkeme Üyesi olarak çalışan Mehmet Sıraç Aslan, 1994 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Asıl Üyeliğine seçilmiş, 1998 yılında ise HSYK Başkan Vekilliğine atanmıştır. 1995-2003 yılları arasında Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 1995-1997 yıllarında ise Polis Akademisinde iki yıl süre ile Ceza Hukuku Öğretim Üyeliği yapmıştır. Mehmet Sıraç Aslan 2000 yılında Yargıtay Üyeliğinden emekliye ayrılmış, 2003-2009 yılları arasında ise Rekabet Kurulu üyeliği yapmıştır.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
DİLEK EMİL

Dilek Emil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş ve ekonomi alanında lisansüstü eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da tamamlamıştır. Kariyerine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve Müsteşar Danışmanlığı, Washington D.C. Yönetici Ekonomi Müşavirliği ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere 1994-2004 yılları arasında çeşitli kademelerde görev yapmıştır. 2004-2018 yılları arasında yürüttüğü Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü görevinin yanı sıra, Yaşar Holding Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanlığını da üstlenen Dilek Emil, 2007’de Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)’ni imzalayan Yaşar Holding’in 10 şirketini kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarının ve uluslararası bir standart olan Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRIGlobal Reporting Initiative) bazında raporlamasının koordinasyonunu yapmıştır. Bu çerçevede karbon ve su ayak izi azaltım ve su riski projelerinin koordinasyonunun yanı sıra özellikle Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.’nin Karbon ve Su Şeffaflık Programı’na (CDP-Carbon Disclosure Project) katılımını sağlamıştır. Ayrıca; israfın önlenmesi, atık azaltılması ve kadının güçlenmesi konusunda projeler geliştirmiştir. Pınar Enstitüsü’nün 2012-2016 yılları arasında ilk yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Dilek Emil, Enstitü tarafından yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” ile “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projelerine de liderlik etmiştir. Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi UNDP’nin ilgisini çekmiş ve proje “Business Call to Action” kapsamına alınmıştır. Eğlenerek Hareket Edelim ve Sağlıklı Beslenelim projesi ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Türkiye çapına yaygınlaştırılmıştır. Dilek Emil halen EWA Kurumsal Danışmanlık Limited Şirketi’nde iklim değişikliği ile mücadele,sürdürülebilirlik, kurumsal ilişki ve iletişim, kamu iletişimi, kurumsallaşma, kurumsal itibar, yatırım teşvikleri başta olmak üzere her türlü devlet yardımları, çeşitli fon kaynaklarına erişim amacıyla proje geliştirme, araştırma ve analiz, sivil toplum kuruluşu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Startup mentörlüğü konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Galip TAŞDEMİR

1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Galip Taşdemir, 1976 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980 yılında Hesap Uzmanlığına, 1987 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. Taşdemir, 1987 – 1995 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından 1995 – 1998 yılları arasında Köln Başkonsolosluğu Maliye Ataşeliği görevini yürütmüştür. 2000 yılında Muhasebat Genel Müdürü olan Galip Taşdemir, 2004 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2004 – 2007 yılları arasında Berlin Başkonsolosluğu Maliye Ataşesi olmuştur. Taşdemir, 2007 – 2008 yıllarında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve bu görevinden emekli olmuştur. 2012 – 2017 yılları arasında Ankara Adliyesi’nde Ticaret, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, İş ve Ceza Mahkemelerinde bilirkişilik yapmıştır. Galip Taşdemir, 2009 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Taşdemir ayrıca, Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.’de sorumlu denetçi olarak da görev yapmaktadır.

 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Park Elektrik, üst düzey yönetim kadrosunu kendi tüzel kişiliği bünyesindeki ve/veya imza yetkilisi olan;

  • Yönetim Kurulu Üyeleri
  • Genel Müdür ve Yardımcıları ve
  • Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler (Direktör, Koordinatör vb.) olarak belirlemiştir.
Unvan/Görev ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Özçevik
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş
Yönetim Kurulu Üyesi M. Siraç Aslan
Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yüksel
Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Gökmen
Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Emil
Yönetim Kurulu Üyesi Galip Taşdemir 
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Müdür Seviyesinin Üzerindeki Yöneticiler Engin Yavuz (Sermaye Piyasaları Direktörü)

 

İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve aynı zamanda Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri haricinde, Şirket’in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve aynı zamanda Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilere aşağıda yer verilmektedir;

  • Şirket’in 1. Derece imza yetkilileri ile 2. Derece A Grubu imza yetkisine sahip kişiler ve farklı imza yetkilerine sahip olsalar da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler
  • Şirket’in bağlı ortaklıklarında 1. Derece imza yetkisine sahip olan kişiler ve farklı imza yetkilerine sahip olsalar da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler
  • Hakim ortak Park Holding A.Ş.’de görev üstlenen ve Şirket’in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen üst düzey yöneticiler (CEO, CFO, Grup Başkanları, Direktörler, Koordinatörler vb.)

İçsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla birlikte Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre, Şirket’in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Unvan/Görev İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Özçevik
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş
Yönetim Kurulu Üyesi M. Siraç Aslan
Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yüksel
Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Gökmen
Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Emil
Yönetim Kurulu Üyesi Galip Taşdemir 
1. Derece D Grubu İmza Yetkisi Engin Yavuz (Sermaye Piyasaları Direktörü)
2. Derece A Grubu İmza Yetkisi Tacigül Erdem (Mali İşler Müdürü) 
2. Derece A Grubu İmza Yetkisi Kemal Gürsel Özyar (Satın Alma ve İthalat Müdürü)
2. Derece A Grubu İmza Yetkisi Tolga Büyükdikbaş (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)
Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Coşkun Duyak
Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Haci Mustafa Kıraç
Park Holding Üst Düzey Yönetici  Erhan Aygün
Park Holding Üst Düzey Yönetici  Hasan Ali Bekçe
Park Holding Üst Düzey Yönetici  Görkem Pehlivan
Park Holding Üst Düzey Yönetici  Ömer Ziya Ercengiz
Cuma Temmuz 1st, 2022

Yönetim Kadromuz

YÖNETİM KURULU   Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel USTA Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan […]
Perşembe Haziran 16th, 2022

ozel durum aciklamalari yedek

22.04.2020 YK’nun Pay Geri Alımına İlişkin Kararı 22.04.2020 YK’nun Bağımsız Denetim Şirketi Seçimine İlişkin Kararı 22.04.2020 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 22.04.2020 Genel Kurul İşlemlerine […]
Perşembe Haziran 3rd, 2021

Pay Geri Alım Programları

Pay Geri Alım Programı 2019 OGK Pay Geri Alım Programı 2020 OGK
Cuma Nisan 30th, 2021

Kariyer

Ciner Grubu stratejisini belirlerken iş yaptığı sektörlerde başarılı örnekleri sürekli göz önünde bulundurmasına rağmen onları taklit etme yerine farklı olanı yaratmak ve bu süreci bir planlamadan […]