Ürünler

Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’ye %100 ve Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.’ye %10 oranında iştirak etmektedir.

Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.

Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., uhdesinde ortalama 2069 kcal/kg alt ısıl değere sahip toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ruhsatı ile 500 MW kurulu güce sahip olacak akışkan yataklı kazan teknolojisi ile kurulacak olan Konya Ilgın termik santrali elektrik üretim/satış lisansını bulundurmaktadır. Konya Ilgın’da yer alan linyit sahasının işletme hakkı 2043 yılına kadar Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait olup, sözleşmenin istenildiği takdirde uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Şu anda gelişme aşamasında olan proje ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ÇED Olumlu Belgesi alınmış, sondaj, zemin etüd çalışmaları, maden sahası susuzlaştırması ve mülkiyet hakkı alımı gibi yatırım öncesi hazırlık faaliyetleri tamamlanmıştır.

Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Park Termik, toplam 620 MW kapasiteli Çayırhan termik elektrik santralini 2000-2020 dönemini içeren imtiyaz sözleşmesi kapsamında işletmektedir. Çayırhan Termik Santrali, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunmakta ve linyit kömürü ile çalışmaktadır. Dört üniteden oluşan santral, toplam 620 MW kurulu güce sahiptir.

Park Termik ayrıca, işletme hakkı devri yöntemi ile bölgedeki kömür sahalarından kömür çıkarma hakkını da elinde bulundurmaktadır.

Salı Ekim 30th, 2012

İştirakler

Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.’ye %100 ve Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.’ye %10 oranında iştirak etmektedir. Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş. Konya […]
Salı Ekim 30th, 2012

Bakır Fiyatları

Global bir emtia olan bakırın fiyatı tamamen global platformlarda belirlenmektedir. Londra Metal Borsası (London Metal Exchange), www.lme.co.uk, bakırın yanı sıra alüminyum, kurşun, nikel, çinko gibi pek […]
Salı Ekim 30th, 2012

Global Bakır piyasası

Bakır, çok eski tarihlerden bu yana insanlık tarafından kullanılan metallerden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Teknolojinin giderek gelişmesiyle, dünya bakır üretimi ve tüketimi de artan çizgisini korumayı […]