Sık Sorulan Sorular

Park Elektrik’in temettü politikası nedir?

Şirketimiz, TTK hükümleri, SPK düzenlemeleri, Vergi mevzuatı ile ana sözleşmemizde belirlenen hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Kar dağıtımı, şirketin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtımı yöntemiyle gerçekleştirilebilecektir.

Dağıtılacak kar payı Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul’un onayına sunulduktan ve dağıtılacak kar payı belirlendikten sonra mevzuatta belirlenen yasal sürelerde dağıtımı yapılacaktır.

Park Elektrik’in Borsa’daki sembolü nedir?

Park Elektrik A.Ş’nin İMKB’deki sembolü PRKME’dir.

Park Elektrik’in son işlem gördüğü fiyatı nasıl öğrenebilirim?

Son işlem fiyatı http://www.imkb.gov.tr/Data/StocksData.aspx linkinden öğrenilebilir.

En son olağan genel kurul ne zaman yapıldı?

2008 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurulu 30.04.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İmtiyazlı pay var mı?

Şirket sermayesini oluşturan payların 18.290.866,7-TL’ye karşılık gelen 1.829.086.670 adetlik kısmı A Grubu, 130.576.376,3.-TL’ye karşılık gelen 13.057.637.630 adetlik kısmı B Grubu paydan oluşmaktadır. Yönetim kurulunun (6) altı üyesi A grubu hisse senedi sahipleri, (3) üç üyesi B grubu hisse senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Geçmişteki hisse bölünmeleri ne zaman ve hangi oranlarda oldu?

Sermaye artırımlarına ilişkin tarihsel bilgiye http://www.parkelektrik.com.tr/tarihsel_bilgi.html adresinden ulaşılabilir.

Park Elektrik çeyrek dönemlere ilişkin rapor yayınlar mı?

Şirket mali tablolarının yayınlanmasını izleyen gün analiz raporunu web sitesinde yayınlar.

Yıllık faaliyet raporunu nasıl elde ederim?

Faaliyet raporları web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında bulunmaktadır. İstenmesi durumunda mevcudiyete bağlı olarak gönderim de yapılabilmektedir.

Park Elektrik’in geçmiş mali tablolarını nereden bulurum?

Mali tablolar http://www.imkb.gov.tr/FinancialTables/companiesfinancialstatements.aspx linkinden elde edilebilir.

Park Elektrik’in yatırım planları nelerdir?

Siirt/Şirvan’da 50MV kapasiteli bir hidroelektrik santrali kurulması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na başvuruda bulunulmuş ve lisans 2009 yılı başlarında alınmıştır. 2009 sonu veya 2010 başlarında yatırımlara başlanması planlanmaktadır.

Nükleer enerji ihalesi ile Park Elektrik’in ilişkisi nedir?

İhaleye giren şirket grubumuz içinde yer alan başka bir şirkettir. Bu şirketin Park Elektrik’le iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Salı Ekim 30th, 2012

Sık Sorulan Sorular

Park Elektrik’in temettü politikası nedir? Şirketimiz, TTK hükümleri, SPK düzenlemeleri, Vergi mevzuatı ile ana sözleşmemizde belirlenen hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımı, şirketin sektör içindeki […]

http://www.24kthejewelboutique.in/random-doggiestyle/milf-score-incest-blowjob-under-table-stories/