Kısaca Park Elektrik

 

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1997 yılında halka açılmıştır. 2000 yılında gerçekleştirdiği Ana Sözleşme değişikliğiyle ticaret ünvanını ve faaliyet alanını madencilik ve enerji sektörlerine giriş için hazır hale getiren Şirket, o tarihten bu yana madencilik alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, 2006 yılında Siirt’teki bakır madeninde konsantre bakır üretimine başlamıştır. Şirket, Mart 2017 tarihine kadar Siirt Madenköy’deki bakır madeninde tüvenan üretimi yapmış, konsantrasyon merkezinde işlenen tüvenan, konsantre bakır haline getirilmiş ve tamamı yurtdışına ihraç edilmiştir.

Şirket, Mart 2017 tarihi itibariyle bakır madenciliği ile ilgili varlıklarını satarak bakır alanındaki faaliyetlerine son vermiş, aynı tarihte Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin  %100 hissesini satın alarak faaliyet alanını değiştirmiştir.

Şirketin %100 hissesini satın aldığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., 500 MW kurulu güce sahip, toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ile entegre bir termik santral kurma projesine sahiptir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafınca ÇED Olumlu Belgesi verilen santralle ilgili olarak şu ana kadar sondaj, zemin etüd çalışmaları, maden sahası susuzlaştırması ve mülkiyet hakkı alımı çalışmaları gerçekleştirilmiş, yatırım sürecine henüz geçilmemiştir.

.