Tarihçe

1994

 • Taç Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu ve akabinde unvanı Taç Santral Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişti.
 • İlk tekstil üretim faaliyetlerine başlandı.

1996

 • Unvanı Park Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişti.
 • Edirne’deki üretim tesislerinde kapasite artışı ve modernizasyon yatırımları gerçekleştirilmiştir.

1997

 • Şirket hisselerinin ilk halka arzı gerçekleştirilerek Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

2000

 • Unvanı Park Elektrik Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
 • Faaliyet alanı madencilik ve enerji sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
 • Kömür üretimi ve zenginleştirilmesi faaliyetlerine başlanarak madencilik sektöründe faaliyet gösterilmeye başlanmıştır.

2002

 • Tekstil sektörü faaliyetleri tamamen sonlandırılarak Şirket’in unvanı Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2004

 • Siirt İli dahilindeki İR 3748 sayılı bakır sahasına ait ruhsat hakkının devir ihalesi kazanılmıştır.
 • Şirvan İlçesi Madenköy Baniyan Mevkiinde Şirket adına satın alınan 15 dekar arazi üzerine Bakır Konsastrasyon Tesisi’nin kurulmasına, bu amaçla tesis yapımı ile ilgili inşaatın başlatılmasına karar verilmiştir.
 • Gaziantep-İslahiye ilçesindeki boksit sahaları için arama ruhsatları devralınmıştır.

2006

 • Siirt Madenköy maden sahasından çıkartılan bakır cevherinin işleneceği Bakır Konsantre Tesisi montaj çalışmaları tamamlanarak üretime başlanmıştır.
 • 2000 yılından beri yürütülen kömür üretimi ve zenginleştirilmesi faaliyetlerine son verilmiştir.

2008

 • Siirt İli sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm/47,6 MW’e gücündeki tarihler HES projesine 49 yıl süreli üretim lisansı verilmesi talebi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
 • Gaziantep-İslahiye ilçesindeki boksit sahaları için işletme ruhsatları alınmıştır.

2009

 • Şirket’in unvanı Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
 • Grup şirketlerimizden madencilik sektöründe yatırımları devam etmekte olan Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşilmiştir.
 • Grup Şirketimizlerimizden Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’nin işlettiği Şırnak Silopi’de bulunan termik santral için rödovans usulüyle işletilen sahadan asfaltit üretimi gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

2011

 • Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait İstanbul Beyoğlu Şişhane meydanında yer alan 2. Derece tarihi eser statüsündeki gayrimenkul satın alınmıştır.

2014

 • Şırnak Silopi’de bulunan verödovans usulüyle işletilen asfaltit sahasının rödovans sözleşmesi Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredilerek ilgili faaliyet sonlandırılmıştır.

2016

 • Şirket’in Siirt’in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir.

2017

 • Park Elektrik, bakır üretimi faaliyetlerini sonlandırarak konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarını satmıştır.
 • Bünyesinde 500 MW kurulu güce sahip olması planlanan termik santral porjesini bulunduran Grup şirketimizi Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 oranındaki hissesi satın alınmıştır.

2019

 • Gaziantep İli, Islahiye İlçesi’nde bulunan ve Şirket’in işletme ruhsatına sahip olduğu boksit sahasının rödovans usulüyle işletilmesi için CTC Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
 • Santral yatırım takviminde yaşanan gecikme kaynaklı olarak Konya Ilgın sahasında ön madencilik planlaması hayata geçirilmiş ve sahadan liniyt üretimine başlanmıştır.

2020

 • Konya Ilgın’da başlanan linyit madenciliği faaliyeti kapsamında kömür zenginleştirme tesisi (lavvar) yatırımı gerçekleştirilmiştir.

2021

 • Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki “Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine” ilişkin 49 yıl süreli elektrik üretim lisansı iptal edilmiştir.

2022

 • Şirketimizin sermayesinde %10 oranında pay sahibi olduğu ve Ankara Çayırhan’da faaliyet gösteren toplam 620 MW kapasiteli Çayırhan Termik Santralininin işletme imtiyazını 30 Haziran 2020 tarihine kadar elinde bulunduran Grubumuzun proje şirketlerinden Ciner Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olunan paylar devredilmiştir.