Yönetim Kurulu

Gürsel Usta Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Yavuz Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Özkan Gökmen Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Özçevik Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sıraç Aslan Yönetim Kurulu Üyesi
Suat İnce Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek Emil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Galip Taşdemir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Gürsel Usta

Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu’na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılmıştır. 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul’da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Erdal Yavuz

Ciner Grubu Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Erdal Yavuz, 2010-2017 Haziran döneminde Türk Hava Yolları İştirakler Başkanlığı pozisyonunda çalışmıştır. THY Grubu şirketlerinden TGS ve SunExpress’in Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Amerikan İş Konseyinde de THY’yi temsil etmiş olan Yavuz, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2001 yılında İngiltere Cass Business School’dan MBA derecesini almıştır. Kariyerine TSKB’de başlayan Yavuz hazine yönetimi, kurumsal finansman, proje finansmanı ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir. Erdal Yavuz, 2001 yılında Standard & Poors Londra ofisinde, 2004-2006 yılları arasında Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.’de, 2006-2010 yılları arasında Vodafone Grubu’nda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul’da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Özkan Gökmen

1991 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özkan GÖKMEN aynı yıl Türkiye Kömür İşletmeleri’nde (“TKİ”) iş hayatına başlamıştır. TKİ bünyesinde Çayırhan Orta Anadolu Linyitleri işletmesinde vardiya mühendisi ve mekanizasyon bölüm mühendisi görevlerinde bulunmuştur. TKİ bünyesinden ayrıldıktan sonra, 1 Temmuz 2000 tarihinde Ciner Grubu bünyesine katılan Özkan GÖKMEN halen kariyerini Ciner Grubu’nda devam ettirmektedir. Ciner Grubu bünyesindeki Çayırhan Termik Santral işletmesinde yeraltı mekanizasyon şefi, elektro-mekanik müdürlüğü ve işletme müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. Halen Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubunda üst düzey yöneticilik yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Orhan Yüksel

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Orhan Yüksel, 1978 yılından itibaren özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. 1994 yılından bu yana ise Ciner Grubu’nda Mali İşler yöneticiliği yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

Cevdet Özçevik

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Özçevik, T.K.İ. Kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 1999 yılında Ciner Grubu’na katılmıştır. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

Mehmet Sıraç Aslan

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Mehmet Sıraç Aslan,  1971 yılında Diyarbakır hakim adayı olarak yargı mesleğine başlamıştır. Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi görevlerinin ardından 1990 yılında Yargıtay üyesi olarak Yargıtay’a atanmıştır. 10 yıl Yüksek Mahkeme Üyesi olarak çalışan Mehmet Sıraç Aslan, 1994 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Asıl Üyeliği’ne seçilmiş, 1998 yılında ise HSYK Başkan Vekilliğine atanmıştır. 1995-2003 yılları arasında Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 1995-1997 yıllarında ise Polis Akademisinde iki yıl süre ile Ceza Hukuku Öğretim Üyeliği yapmıştır. Mehmet Sıraç Aslan, 2000 yılında Yargıtay Üyeliği’nden emekliye ayrılmış, 2003-2009 yılları arasında ise Rekabet Kurulu üyeliği yapmıştır.

Suat İnce

1964 yılında Ankara’da doğan Suat İnce, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1987 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan İnce, 1995 yılında Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı’na terfi etmiş, takiben 1997 ve 2008 yılları arasında çeşitli birim ve şubelerde Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2008-2016 yılları arasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Suat İnce, 1 Nisan 2016 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, aynı zamanda Banka Genel Müdürlüğü görevine başlamıştır. 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. 2020 yılının Nisan ayında Ciner Grubu’nda CFO olarak göreve başlamış olup aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Dilek Emil, Bağımsız Üye

Dilek Emil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş ve ekonomi alanında lisansüstü eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da tamamlamıştır. Kariyerine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve Müsteşar Danışmanlığı, Washington D.C. Yönetici Ekonomi Müşavirliği ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere 1994-2004 yılları arasında çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

2004-2018 yılları arasında yürüttüğü Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü görevinin yanı sıra, Yaşar Holding Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanlığını da üstlenen Dilek Emil, 2007’de Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)’ni imzalayan Yaşar Holding’in 10 şirketini kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarının ve uluslararası bir standart olan Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI-Global Reporting Initiative) bazında raporlamasının koordinasyonunu yapmıştır. Bu çerçevede karbon ve su ayak izi azaltım ve su riski projelerinin koordinasyonunun yanı sıra özellikle Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.’nin Karbon ve Su Şeffaflık Programı’na (CDP-Carbon Disclosure Project) katılımını sağlamıştır. Ayrıca; israfın önlenmesi, atık azaltılması ve kadının güçlenmesi konusunda projeler geliştirmiştir.

Pınar Enstitüsü’nün 2012-2016 yılları arasında ilk yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Dilek Emil, Enstitü tarafından yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” ile “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projelerine de liderlik etmiştir. Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi UNDP’nin ilgisini çekmiş ve proje “Business Call to Action” kapsamına alınmıştır. Eğlenerek Hareket Edelim ve Sağlıklı Beslenelim projesi ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Türkiye çapına yaygınlaştırılmıştır.

Dilek Emil halen EWA Kurumsal Danışmanlık Limited Şirketi’nde iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilirlik, kurumsal ilişki ve iletişim, kamu iletişimi, kurumsallaşma, kurumsal itibar, yatırım teşvikleri başta olmak üzere her türlü devlet yardımları, çeşitli fon kaynaklarına erişim amacıyla proje geliştirme, araştırma ve analiz, sivil toplum kuruluşu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Start-up mentörlüğü konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Galip Taşdemir, Bağımsız Üye

1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Galip Taşdemir, 1976 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980 yılında Hesap Uzmanlığına, 1987 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. Taşdemir, 1987-1995 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından 1995-1998 yılları arasında Köln Başkonsolosluğu Maliye Ataşeliği görevini yürütmüştür. 2000 yılında Muhasebat Genel Müdürü olan Galip Taşdemir, 2004 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Berlin Başkonsolosluğu Maliye Ataşesi olmuştur. Taşdemir, 2007-2008 yıllarında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve bu görevinden emekli olmuştur. Galip Taşdemir, 2009 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Taşdemir ayrıca 2012-2017 yılları arasında Ankara Adliyesi’nde Ticaret, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, İş ve Ceza Mahkemeleri’nde bilirkişilik yapmıştır.