Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin Sermaye Dağılımı ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye       :  148.867.243 TL
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
ORTAKLIK YAPISI
PAY SAHİBİ Pay Nama/ Pay Pay Sermaye  
Grubu Hamiline Adedi Oranı Miktarı (TL)
Park Holding A.Ş. A Nama 1.648.340.856 11,07% 16.483.408,56
Park Holding A.Ş. B Nama 7.468.521.385 50,17% 74.685.213,85
Ara Toplam 9.116.862.241 61,24% 91.168.622,41
Turgay CİNER                                    A Nama 105.715.714 0,71% 1.057.157,14
Turgay CİNER                                    B Nama 900.882.574 6,05% 9.008.825,74
Ara Toplam 1.006.598.288 6,76% 10.065.982,88
 
Diğer A Nama 30.000 0,00% 300
Diğer B Nama 4.688.233.771 31,49% 46.882.337,71
Ara Toplam 4.688.263.771 31,49% 46.882.637,71
       
Geri Alınan Paylar A Nama 75.000.000 0,50% 750.000,00
 
TOPLAM     14.886.724.300 100,00% 148.867.243,00

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yönetim kurulunun (6) altı üyesi A grubu pay sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
Oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay

Grubu

Nama/

Hamiline

Pay

Adedi

Nominal Pay

Tutarı (TL)

Pay

Oranı

İmtiyaz
A Nama 1.829.086.570 18.290.866 %12,29 6 Yönetim Kurulu üyesini seçme hakkı.
B Nama 13.057.637.730 130.576.377 %87,71 3 Yönetim Kurulu üyesini seçme hakkı.