Sessiz Dönem

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIMIZIN SON İLAN TARİHLERİ İLE

SESSİZ DÖNEM UYGULAMA DÖNEMİ

 

Finansal Tablo Dönemi Finansal Tablo Son İlan Tarihi Sessiz Dönem*
2022 / 3 Aylık 10/05/2022 26/04/2022-10/05/2022
2022 / 6 Aylık 19/08/2022 05/08/2022-19/08/2022
2022 / 9 Aylık 09/11/2022 26/10/2022-09/11/2022
2022 / 12 Aylık 13/03/2023 13/02/2023-13/03/2023
Şirketimiz tarafından, finansal raporların kamuya açıklanmasından önce, finansal sonuçlar ve ilgili diğer konulara dair bilgilerin kamuyla paylaşılmasından imtina edilen bir “Sessiz Dönem” uygulaması yürütülmektedir. Sessiz Dönem, yılsonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce, ara dönem finansal raporların kamuya açıklanmasından 2 hafta önce başlamaktadır.

 

Sessiz Dönem süresince Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile Şirketimiz adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler haricinde, Şirketimizin finansal sonuçları/durumu hakkında görüş bildirilmemekte, analist ve yatırımcılar tarafından konuyla ilgili iletilen sorular cevaplandırılmamaktadır.

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

* Finansal tabloların son ilan tarihinden daha önce ilan edilmesi durumunda, sessiz dönem periyodu ilgili süreler dahilinde revize edilmektedir.