İdari Sorumluluğu Olan Kişiler

Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve aynı zamanda Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri haricinde, Şirket’in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve aynı zamanda Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilere aşağıda yer verilmektedir;

– Şirket’in 1. Derece imza yetkilileri ile 2. Derece A Grubu imza yetkisine sahip kişiler ve farklı imza yetkilerine sahip olsalar da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler,

– Şirket’in bağlı ortaklıklarında 1. Derece imza yetkisine sahip olan kişiler ve farklı imza yetkilerine sahip olsalar da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler,

– Hakim ortak Park Holding A.Ş.’de görev üstlenen ve Şirket’in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen üst düzey yöneticiler (CEO, CFO, Grup Başkanları, Direktörler, Koordinatörler vb.)

İçsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla birlikte Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre, Şirket’in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Yönetim Kurulu üyeleri haricinde, Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler (Direktör, Koordinatör vb.) olarak belirlemiştir.

Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi olan Personel bilgilerine Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.