ozel durum aciklamalari yedek

22.04.2020 YK’nun Pay Geri Alımına İlişkin Kararı
22.04.2020 YK’nun Bağımsız Denetim Şirketi Seçimine İlişkin Kararı
22.04.2020 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2020 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2020 Bilgilendirme Politikası’nın Güncellenmesi
20.04.2020 Bağımsız YK Üyesinin Görev Süresi Hk.
24.03.2020 Corona Virüs Tedbirleri
27.12.2019 Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu
26.12.2019 Bağlı Ort. Tarafından İmzalanan Satış Sözleşmesi
13.12.2019 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi
15 11 2019 Bağlı Ortaklığımız T. İmzalanan Kömür Satış Sözl.
13 11 2019 Bağlı Ortaklığımızın Madencilik Faal. Hk.
11 10 2019 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05 09 2019 Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri
07 06 2019 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
10 06 2019 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
30 05 2019 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30 05 2019 Esas Sözleşme Tadilinin TTSG’de İlan Edilmesi
24 05 2019 Genel Kurul Tescili
24 05 2019 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili
20 05 2019 Bağış ve Yardım & Ücretlendirme Pol. GK Tarafından Onaylanması
20 05 2019 Bsız Denetim Kuruluşunun GK Tarafından Onaylanması
20 05 2019 Esas Sözleşme Tadilinin GK Tarafından Onaylanması
20 05 2019 Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
20 05 2019 Kar Dağıtım Politikasının GK Tarafından Onaylanması
20 05 2019 Kar Payı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararı
20 05 2019 Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararı
22 04 2019 Bağış ve Yardım & Ücretlendirme Politikası’nın Güncellenmesi
22 04 2019 Genel Kurul Toplantısına Çağrı
22 04 2019 Kar Dağıtım Politikasının Güncellenmesi
22 04 2019 Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Konusundaki Kararı
15 04 2019 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimine İlişkin YK Kararı
15 04 2019 Yeni Rödovans Sözleşmesi
03 01 2019 Gayrimenkul Kiraya Verilmesi
03 04 2019 Esas Sözleşme Tadili SPK – EPDK Onayları
03 04 2019 Kayıtlı Serm. Sistemi SPK – EPDK Onayları
06 05 2019 Konya Ilgın Dekapaj Sözleşmesi
08 04 2019 Esas Sözleşme Tadili Tic. Bakanlığı Onayı
08 04 2019 Kayıtlı Serm. Sistemi Tic. Bakanlığı Onayı
21 03 2019 Esas Sözleşme Tadili SPK – EPDK Başvurusu
21 03 2019 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin SPK – EPDK Başvurusu
20 03 2019 Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yön. Kur. Kararı
20 03 2019 Kayıtlı Serm. Sistemi Süre Uzatımı
25 12 2018 Boksit Sahası Rödovans Sözl. Feshi
17 12 2018 Boksit Sahası Ruhsatı Süre Uzatımı
14 12 2018 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Sözleşme Yenilenmesi
15 11 2018 Yön. Kurulu Üyesi Değişikliği
22 10 2018 Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi
05 10 2018 Rödovans Sözleşmesinin Feshi
18 04 2018 Bağlı Ortaklığımızla İlgili Haberler Hk.
06 08 2018 Gaziantep İslahiye Boksit Sahası Fesih İşlemleri
21 06 2018 Genel Kurul Kararlarının Tescili
21 06 2018 Genel Kurul Tescili
12 06 2018 Yönetim Kuruluna Bağlı Komite Seçimleri
12 06 2018 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
12 06 2018 Olağan Genel Kurul Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı 
12 06 2018 Olağan Genel Kurul Kar Payı Kararı
12 06 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı
07 06 2018 Gaziantep İslahiye Boksit Sahası Fesih İşlemleri
05 06 2018 Gaziantep İslahiye Boksit Sahası Fesih İşlemleri
05 06 2018 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Güncellemesi
15 05 2018 Olağan Genel Kurul Çağrısı
15 05 2018 Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Önerisi
06 04 2018 Gaziantep İslahiye Boksit Sahası Fesih İşlemleri
13 03 2018 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi
05 02 2018 Gaziantep İslahiye Boksit Sahası Fesih İşlemleri
05 01 2018 Kayıtlı Sermaye Tavanı Attırımı SPK Onayı
02 01 2017 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
15 12 2017 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Sözleşmesi
08 12 2017 Gaziantep İslahiye Boksit Sahası Fesih İşlemleri
13 10 2017  Gaziantep İslahiye Boksit Sahasi Sözleşme Fesih İşlemleri
08 09 2017 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16 08 2017 Gaziantep İslahiye Rodövans Sözleşmesi
10 08 2017 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07 07 2017 Şirket Genel Bilgi Formu
07 07 2017 Yönetim Kurulu Komitelerinde Değişiklik
07 07 2017 Yönetim Kurulu Üye Değişimi
22 06 2017 Finansal Tablo Tipinin Değişmesi
05 06 2017 Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi
29 05 2017 Ayrılma Hakkı Kullanımı
29 05 2017 Gaziantep Islahiye sözleşme feshi
22 05 2017 Genel Kurul Tescili
11 05 2017 Ayrılma Hakkı Kullanımı
10 05 2017 Kar Payı Dağıtımı
10 05 2017 Olagan Genel Kurul Toplantısı
25 04 2017 Finansal Duran Varlık Edinimi
18 04 2017 Finansal Duran Varlık Satışı
12 04 2017 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03 04 2017 Kar Payı Dağıtım İşl İl Bildirim
20 03 2017 Personel İş Akitleri Feshi
27 03 2017 Gaziantep İslahiye Rödovans Sözleşmesi
18 03 2017 Finansal Duran Varlık Edinimi
17 03 2017 Finansal Duran Varlık Satışı
28 02 2017 Madenköyle İlgili Yönetim
23 02 2017 Personel İş Akti Feshi
20 01 2017 Bağımsız Denetim Kur. Belirlenmesi
12 01 2017 Personel İş Akitlerinin Feshi
26 12 2016 Madenköy’le İlgili Yönetim Kurulu Kararı
16 12 2016 Kur Yon Der Sözleşme Yenilenmesi
13 12 2016 Migem Bildirimi
08 12 2016 Yönetim Kur Üye İstifası
25 11 2016 6736 Nolu Kanun Kap Yapılan Başvuru
18 11 2016 Bakır Madeni Sahasında Meydana Gelen Heyelan
18 10 2016 Üretime Başlanması
19 08 2016 Tesisin Bakım Onarıma Alınması
08 06 2016 Kar Payı Dağıtımına İlişkin
03 06 2016 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi