Ticaret Sicil Bilgileri

İSTANBUL TİCARET ODASI
FAALİYET BELGESİ
(Sicil Kayıt Sureti)
12/01/2010

SİCİL NO
312858
FİRMA
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES
HACI HESNA HATUN MH. PAŞALİMANI CAD N0:41 ÜSKÜDAR
MEŞGALE

Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden cevheri ve bunların türevlerini aramak çıkarmak işlemek bunların sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek bu maksatla maden sahaları aramak işleme ruhsatnamelerini ve işleme imtiyazlarını iktisab etmek bunları işlemek yada işlettirmek. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş maddeyi işlemek, saflaştırmak, artırmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş ve yedek parça aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. Menkul mal gayrımenkul mal ve hakları (ruhsatname imtiyaz, ihtira, telif, işletme ticaret ünvanı, işletme adı alameti farika, patent, marka, model resim, know how goodwill royalt. vb.) gibi satın alır satat şirket lehine teminatta rehine alır ve verir kiralar kiraya verir ipotek dahil olmak üzere gayrımenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları şirket leyhte ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir değiştirebilir çözebilir bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir.

Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleşebilmesi için leyh ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp verebilir değiştirebilir çözebilir.

Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleşebilmesi için leyh ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp verebilir değiştirebilir çözebilir.

Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi maddi ve gayrımaddi alacakları ve hakları ile şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrımenkul ipoteği menkul rehni ticari işletme rehni kefalet ve banka teminatları alabilir borçu temlik edebilir bu teminatları fesedebilir çözebilir gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir ve 13.03.2009 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

MESLEK GR
44 MERMER, MADEN CEVHERLERİ
DERECESİ
FE
MUKAVELE SERMAYESİ
148.867.243,00 TL’dir
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
18/03/1994